ปลดล็อกพระธรรมทูต !

 

มส.ยกเลิกคำสั่งห้ามพระไปต่างประเทศ

 

ใครจะไปไหนก็ไป ไม่ห้ามแล้ว แล้วแต่ประเทศนั้นๆ

 

 

 


 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 14 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264