ลงยันต์แรก

 

เจ้าคุณธงชัยเป่าคาถามหาอุด

ห้ามใช้วัดเป็นที่ชุมนุมการเมือง

ใครว่าไม่ฟังก็ให้ระวัง ฮึ่ม !

 

 

 

 

 

 

 

โอม  ลงนะ จังงัง 001/2563 !

 

 

อา..ก็ต้องยอมรับว่า สมเด็จธงชัย ท่านมีความพร้อมสำหรับตำแหน่ง "เจ้าคณะใหญ่หนกลาง" มากที่สุดจริงๆ เพราะวันที่รับตำแหน่งกับวันออกคำสั่งแรกในนามเจ้าคณะใหญ่หนกลางนั้น "เป็นวันเดียวกัน" คือวันที่ 30 ตุลาคม 2563 แบบว่ารับตราประทับจากพระสังฆราชปุ๊ป ก็เอามาปั๊มคำสั่งแรกกันตรงนั้นเลย เพราะหลังจากนั้นก็ไม่ว่างแล้ว ต้องกลับไปร่วมพิธีต้อนรับตำแหน่งและแจกวัตถุมงคลจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน

 

 

คำสั่งนี้ "รีบร้อน" เหลือทน เพราะพิมพ์ผิด เช่นคำว่า "กลุ่มบุคคล" ก็พิมพ์เป็น "กลุ่บุคคล" ตก "ม" ไปเฉย ไม่อ่าน ไม่ทาน ไม่ทวน คำสั่งแรกในชีวิตยังผิด แถมยังอ้าง "บุคคลนิรนาม" มาออกคำสั่งดังกล่าว มันก็ทำให้เห็นว่า เจ้าคณะใหญ่หนกลางท่าน "มโน" คิดเองเออเอง แล้วก็แปลงลงเป็นคำสั่งทางสงฆ์ เหมือนลงยันต์กันผี นี่คงจะได้เห็นบทบาทของเจ้าคุณธงชัยว่าจะไปทางไหน ไม่ขึ้นเขาก็คง..ลงทะเล เฮ้อ บอกให้ตั้งเลขาก่อนก็ไม่ฟัง พิมพ์เองเซ็นเอง ก็พังซีคะ ท่านเจ้าคุณธงชัย เสกกับสั่งนั้น เหมือนกันตรงไหน ?

 

 

 


 

 

 

 

ห้ามใช้วัดจัดชุมนุม ลั่นสร้างความแตกแยกสังคม

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ "สมเด็จธงชัย" กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะ จ.สมุทรปราการ ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม หรือ จัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ ความแตกแยกในสังคม

 

เมื่อวันที่ พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ สมเด็จธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ผ่านมา เรื่องห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุมหรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ และความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคม โดยระบุว่า

 

ด้วยได้รับแจ้งจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่า อาจมีกลุ่มบุคคลมาขอใช้อาคาร และสถานที่ของวัด เป็นสถานที่ในการชุมนุม หรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรม ที่อาจข้าข่ายลักษณะเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมาย หรือกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ตลอดจนการจัดกิกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งมีลักษณะขัดต่อประกาศ และมติมหาเถรสมาคม เกี่ยวกับข้อห้ามในการใช้สถานที่ของวัดอันผิดวัตถุประสงค์จากที่กำหนด เพื่อประโยชน์เฉพาะการทำสังฆกรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การคณะสงฆ์ การสาธารณสงเคราะห์ และการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี กอปรกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาจขัดต่อมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามแก่การปกครองคณะสงฆ์ จึงขอให้แจ้ง และกำชับวัดในขตปกครองให้ปฏิบัติตามประกาศ และมติมหาเถรสมาคมโดยเคร่งครัด

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 3 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264