ตั้งสมเด็จชินเป็นอุปนายกสภา มมร.

 

 

รองจากสมเด็จพระสังฆราช

 

เหนือกว่าเจ้าคุณสมคิดอธิการบดี

 

นี่คือ สลากกินรวบ วัดราชบพิธ งวดล่าสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระสังฆราช (อัมพรมหาเถร) วัดราชบพิธ

 

องค์นายกสภามหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ซ้าย : สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธ อุปนายก มมร.

ขวา : พระราชปฎิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) วัดราชบพิธ อธิการบดี มมร.

 

 

 

อา..โบราณว่า น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา วันนี้ ปีนี้ เวลานี้ น้ำคลองโอ่งอ่างวัดราชบพิธกำลังมาแรง ไหลไกลไปถึงคลองบางลำพูท่วมวัดบวรนิเวศวิหารของสมเด็จจุณฑ์ จากนั้นก็ไหลบ่าเป็นทะเลยาวไกลไปจนถึงแม่น้ำนครไชยศรี ซึ่งมี "มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย" ตั้งฐานตระหง่านอยู่ ดูมุมไหนก็เห็นแต่..พระวัดราชบพิธ คุมเป็นท้าวทั้งสี่ ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปให้ระคายเคืองพระยุคลบาท

 

 

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ที่คุมมหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร. อยู่ทุกทิศทางนั้น ได้แก่

 

1. สมเด็จพระสังฆราช (อัมพรมหาเถร) ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

3. พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

4. พระเตชินท์ อินฺทเตโช วัดราชบพิธ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย

 

 

 

 


 

 

 

 

คำสั่งล่าสุดจากนายกสภามหาวิทยาลัย มมร. ก็คือ แต่งตั้ง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ หรือสมเด็จสุชิน เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และอีกหลายร้อยตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่ง "อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มมร." พร้อมๆ กับหวยจาก ปปช. งวดล่าสุด ก็คือ มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) สอบตกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร

 

คำถามก็คือ การเอาแต่พระวัดราชบพิธเข้ามาทำงาน "ทุกตำแหน่ง" ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร. นั้น ถูกต้องตามหลักการบริหารสากลหรือเปล่า ?

 

เพราะคงมิใช่มีเฉพาะวัดราชบพิธเท่านั้นกระมัง ที่มีพระเณรมีสติปัญญาสามารถจะดำรงตำแหน่งและบริหารกิจการมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ได้ พูดง่ายๆ ว่า พระธรรมยุตทั่วประเทศ มากมายหลายหมื่นรูป ไม่มีวัดไหนเลยหรือ ที่จะช่วยงานพระศาสนาในเวลานี้ได้ ยกเว้นวัดราชบพิธ

 

 

 

 

 

 

ที่พูดอย่างนี้มิใช่แอนตี้หรือมีอคติต่อวัดราชบพิธ ยิ่งวัดปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดราชบพิธเป็นถึง "สมเด็จพระสังฆราช" ย่อมจะต้องรับภาระพระศาสนาอย่างสูงสุด ไม่เชื่อสังฆราชแล้วจะเชื่อใคร แต่การเชื่อแบบนั้นเป็นความเห็นส่วนตัว ตอบปัญหาสากลหาได้ไม่ เช่นว่า

 

 

สมเด็จสุชินหรือสมเด็จชินนั้น ปัจจุบันท่านมีตำแหน่งดังนี้

 

1. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารม พระอารามหลวง

2. เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช (อัมพรมหาเถร)

3. กรรมการมหาเถรสมาคม

4. รักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต)

5. แม่กองธรรมสนามหลวง

6. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)

7. หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 7

8. ผู้จัดการโรงทาน (โควิด-19) ตามดำริสมเด็จพระสังฆราช

9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 ฯลฯ 99

 

 

พูดให้กระชับอำนาจก็คือว่า สมเด็จชินกินทุกตำแหน่งของประเทศไทย เพราะแค่ตำแหน่งเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็ใหญ่คับฟ้าแล้ว ยังมีอีกเป็นกรุดังที่เห็น ใครได้เห็นก็สงสัยว่า เจ้าคุณชินท่านมีเวลากิน นอน ถ่าย บ้างหรือไม่ เอาเวลาที่ไหนไปบริหารงานนับร้อยตำแหน่ง ทำได้ก็ยิ่งกว่าขงเบ้ง แต่ถ้าทำไม่ได้ หรือไม่เต็มที่ นั่นก็เท่ากับว่า เอาหน้าที่การงานเหล่านั้นมาดองไว้ ถือเป็นการทำลายโดยอ้อมเลยเชียว

 

 

กับผลงานล่าสุดของ มมร. ที่ ปปช. ปูดออกมาเมื่อวาน คือ มหามกุฏราชวิทยาลัย สอบตกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ติดอันดับ "แย่ที่สุดของประเทศไทย" มองยังไงก็ไม่พ้นความรับผิดชอบของพระวัดราชบพิธ เพราะวัดนี้คุมมหาวิทยาลัยแห่งนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แถมมีอำนาจล้นฟ้า แต่ว่าผลงานออกมาแบบที่เห็น จึงเป็นเรื่องอดคิดไม่ได้ว่า ผิดหลักการบริหารหรือเปล่า ? เท่านั้นเอง มิกล้าคิดจวบจ้วงไปถึงสมเด็จพระสังฆราชเลย

 

 

กับปรากฏการณ์ที่ได้เห็นบ่งฟ้องว่า คณะสงฆ์ไทย ภายใต้การบริหารของสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ ยังติดยศติดอย่าง ติดขุนน้ำขุนนาง แบบว่าพอมีอำนาจ ก็รวบอำนาจมาไว้จนล้นวัด ไม่ต่างจากพระสังฆราชในอดีต ที่นิยมตั้งคนของตัวเองเข้าไปกินตำแหน่ง เอาบำเหน็จบำนาญเหมือนการบินไทย แต่ไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน พูดง่ายๆ ว่ามีแต่เด็กเส้น เวลามรณภาพลงก็จะมีตำแหน่งว่างพร้อมๆ กันนับสิบเก้าอี้ ทั้งๆ ที่น่าจะใช้โอกาสทองนี้ "กระจายอำนาจ" ออกไป ให้เป็นเสมือนว่า วัดทุกวัดในประเทศไทย พระเณรทุกรูปในคณะสงฆ์ไทย ก็ล้วนแต่เป็นบุคคลากรของคณะสงฆ์ไทย จึงย่อมจะมีสิทธิและโอกาสในการเข้ามาทำงานเพื่อพระศาสนา แถมยังจะเป็นการดึงเอาความสามารถของพระเณรทุกเหล่าให้เข้ามาทำงานพระศาสนาอีกด้วย

 

แต่แนวคิดนี้กลับยังไม่เกิดขึ้นในยุคนี้ ยุค 4.0 เราจึงได้เห็นการแต่งตั้ง "บุคคลคนเดียว" ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ อย่างซ้ำซ้อน ไม่ต่างไปจากยุคก่อนๆ ที่เคยว่าให้เขา พอตัวเองเป็นบ้างก็เข้าอีหรอบเดิม ทำราวกับว่าถ้าเจ้าคุณชินมรณภาพ พระไทยก็คงต้องกินยาตายกันทั้งประเทศ เพราะหมดสติปัญญาจะบริหารบ้านเมืองแล้ว ไม่ตายก็เหมือนตาย

 

เห็นแล้วก็สงสารคณะสงฆ์ไทย ไม่มีคนดีอีกแล้วหรือไร ทำไมต้องเป็นท่านสุชินเท่านั้น

ถามท่านสมเด็จชินว่า เอาดีให้ได้ซักอย่างสิครับท่าน ?

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 2 ตุลาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264