คืนผ้าเหลือง

 

 

เจ้าคุณเอื้อน กลับวัดสามพระยา

 

ท่ามกลางการต้อนรับของพระสงฆ์คับคั่ง

 

เหมือนพระพิมลธรรมในอดีต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพิมลธรรม-พระพรหมดิลก

 

 

 

 

 

 

 

 

บริสุทธิ์ผุดผ่อง

 

 

 

 
 

 

วันที่ 23 กันยายน 2563


วันมหาสังฆปีติ ของพระภิกษุสามเณร วัดสามพระยา

คณะสงฆ์วัดสามพระยา และศิษยานุศิษย์ ทั้งพระภิกษุ-สามเณร

ได้ร่วมกันลงพระอุโบสถ เจริญชัยมงคลคาถา

ต้อนรับหลวงพ่อเอื้อน หาสธัมมมหาเถระ
และหลวงพ่อเจี้ยบ พระเถระผู้เมตตา

ในวาระอันเป็นมงคลแก่เหล่าศิษยานุศิษย์
และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

 

 

 

 

ที่มา : วัดสามพระยา : 23 กันยายน 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264