เด็ดขาด !

 

นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ออกคำสั่งด่วน

ปลดกรรมการหมู่บ้านหนองพระยา

ข้อหาใส่ร้ายพระอาจารย์สมปอง

เสียหายร้ายแรงต่อพระศาสนา

 

 

 

อา..ก็น่าจะมีเพียงท่านนายกรัฐมนตรีประเทศลาวเพียงประเทศเดียวกระมัง ที่ออกมาการันตีความบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ สั่งลงโทษฆราวาสญาติโยมที่กล่าวร้ายอย่างไม่เป็นธรรม ต่างจากประเทศข้างๆ ที่นอกจากจะไม่เคยปกป้องพระเณรแล้ว ก็ยังให้สมุนบริวารออกมาด่าพระนานเป็นปีๆ ลงท้ายด้วยการสั่งจับสึก-ดำเนินคดี คุมขังอยู่นานเป็นปีๆ แม้จะมีคำพิพากษาของศาลอาญาว่า "พระไม่ผิดๆ" ก็ตาม ก็หาได้คืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถูกรัฐกระทำร้ายไม่ เหมือนเจตนาจะทำร้ายให้ตายไป ด้านหนึ่งนั้นก็ยังคงทำบุญไปตามประเพณี นี่ถือว่า "บุญก็ทำ กรรมก็สร้าง" กระดำกระด่าง สุดท้าย เมื่อทำดีๆ ร้ายๆ ปนกันไปเช่นนี้ วาระสุดท้ายเมื่อหมดอำนาจก็คงไม่มีใครรัก ขนาดยังไม่หมดอำนาจก็ยังมีคน..อยากให้หมดอำนาจ

 

 

 

 

 

 

 

ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว

 

ผู้อาจหาญออกมาปกป้องพระ

 

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 6 กันยายน 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264