ชงรอบสอง

 

 

มส. ผ่านมติให้สมเด็จพระสังฆราชแจ้งสำนักพระราชวัง

 

นำความกราบบังคมทูลเสนอชื่อเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับแก้ไขใหม่

 

 

 

 

 

 

 

พระพรหมบัณฑิต

 

(ศ.ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9 ราชบัณฑิต)

 

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม

รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

ว่าที่เจ้าคณะใหญ่หนกลางตัวจริง (เสียที)

 

 

 

อา..ก็หวังว่าคราวนี้ทุกอย่างคงราบรื่น ไม่สะดุดรักเหมือนครั้งก่อน ที่ส่งบัญชีไปถวายสำนักพระราชวังพร้อมกัน ทั้งเจ้าคณะภาค-เจ้าคณะหน ผลก็คือ เงียบกริบ ไม่มีพระบรมราชโองการลงมา จนมหาเถรสมาคมต้อง "แก้ไข" กฎมหาเถรสมาคม อธิบายรายละเอียดยิบ ว่าแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วจึงเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ ซึ่งก็เชื่อว่า "น่าจะผ่าน" เพราะครั้งนี้มีข่าวว่า มหาเถรสมาคม ได้พิจารณาเพียงตำแหน่ง "คณะใหญ่หนกลาง" เท่านั้น ยังมิได้พิจารณาโผเจ้าคณะภาค หมายถึงว่า จะทำการ "ตั้งหัว" ก่อน แล้วค่อย "ตั้งหาง" ในภายหลัง ตามธรรมเนียมของการปกครองอันดีงาม ซึ่งก็ถือว่าน่าชื่นชม คนเราพลาดแล้วแก้ไข ดีกว่าดันทุรัง มันจะจบไม่สวย ยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนานั้น "ความบริสุทธิ์และเกียรติ" ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ได้ตำแหน่งมาเป็นร้อย แต่ไม่บริสุทธิ์และไร้เกียรติ มีแต่ยศ มันก็หมดค่า ดังนั้น การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนประเพณี ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการรักษาเกียรติ อย่าลืมด้วยว่า การกระทำของมหาเถรสมาคม นอกจากจะเป็นผลงานที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้ว ก็ยังจะเป็นทิฏฐานุคติ เป็นตัวอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติตาม แต่ถ้าเขาเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่ควรทำตาม ก็จะกลายผลร้ายที่กลับมาทำลายมหาเถรสมาคมเสียเอง

 

 

 

 

 

 

อยนฺเต สจฺจกาโล ภูตกาโล

 

 

 

สำหรับ พระพรหมบัณฑิต ว่าที่เจ้าคณะใหญ่หนกลางนั้น นาทีนี้คงไม่มีใครจะเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากับท่าน เพราะทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ ก็เหมาะสมทั้งสองประการ ประสบการณ์ทำงานก็ผ่านมาหมด ทั้งการบริหารการปกครองทุกระดับ งานการศึกษาก็ระดับอุดม เมืองนอกเมืองนาก็ผ่านมาโชกโชน ฐานะตำแหน่งในวัดก็มั่นคง บริวารทั้งในวัดและนอกวัดก็มากมาย แทบว่าไม่มีใครไม่รู้จัก เหลือเพียงตำแหน่ง "พระสังฆราช" เท่านั้นเองกระมัง ที่ยังไม่เคยผ่าน งานนี้เชื่อว่าโผคงไม่พลิก ถ้าพลิกก็ระดับ "แผ่นดินไหว" เลยทีเดียวเชียวล่ะครับ ดังนั้น อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ จึงต้องขอถวายมุทิตาสักการะล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

 

แต่ทีนี้ว่า ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางนั้น มันใหญ่มาก เทียบได้กับ "สังฆราชฝ่ายมหานิกาย" เลยทีเดียว นับจำนวน "พระ-เณร" ในปกครอง ตั้ง 3 แสนรูป ขณะที่ธรรมยุตมีเพียง 3 หมื่นรูป ลงคะแนนเมื่อไหร่ใครจะนอนมาก็คงไม่ต้องเดา ยิ่งเจ้าคุณประยูรท่านยังหนุ่มแน่น ถ้าไม่เป็นเบาหวานก็คงจะอยู่ในอำนาจไปนานแสนนาน ถึงตอนนั้นทั้ง "อำนาจ-วาสนา-บารมี" ก็จะท่วมท้นประเทศไทย ยิ่งกว่าสมเด็จวัดปากน้ำด้วยซ้ำไป ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี นับจากวันนี้คงต้องหยุดเทศน์แล้ว เพราะเดี๋ยวพวกจะเอาไปวิจารณ์ผ่านสื่อ โยงให้เข้ากับการเมือง เป็นเรื่องเป็นราว เปลืองเวลาไปร่วมรายการ "คนดังนั่งเคลียร์"

 

 

เมื่อตำแหน่งใหญ่ แถมผู้ดำรงตำแหน่งก็ใหญ่ ด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิดังว่า ก็ย่อมจะเป็นที่ "คาดหวัง" ของพระเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ว่าจะสามารถนำพาพระศาสนาไปสู่ความรุ่งเรืองดังหวังได้หรือไม่ เป็นเรื่องท้าทายยิ่งนัก ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ยุคสื่อสารไร้พรมแดน ท่านเจ้าคุณประยูรเหมือนมาถูกเวลา ก็หวังว่าท่านจะเป็นผู้นำที่ดี สามารถฝากพระศาสนาไว้ได้

 

 

 

ขออย่าให้พุทธศาสนิกชนผิดหวัง

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระสังฆราชเสนอชื่อเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม ว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2563) กำหนดให้การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เมื่อได้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมนี้แล้ว ให้เสนอ มส. พิจรณาทุกกรณี จากนั้นให้สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้มหาเถรสมาคมมีมติให้มีพระบัญชาตั้ง หรือตราตั้ง แล้วแต่กรณี ตามพระราชดำรินั้น แล้วให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปนั้น ขณะนี้ มส. ได้มีการพิจารณารายชื่อเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และสมเด็จพระสังฆราชทรงได้เสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

 

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางนั้น ขณะนี้ยังเป็นเพียงผู้รักษาการ โดย มส. ได้มีมติแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลางมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 2562 ภายหลังการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม อดีตกรรมการ มส. และอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2562

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 31 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264