แฉซ้ำสุจินต์

 

กินบนเรือน ขี้บนหลังคา

 

รับปริญญาจาก มจร-มมร ไปจนล้นบ้าน

 

แต่ภายหลังกลับบอกว่า

 

พระรับปริญญาผิดพระธรรมวินัย

 

 

พระอานนท์ไม่เคยเรียนจบด๊อกเตอร์ เอ้อเฮอ..!

 

 

 

 

 

 

 

 

"อีเอ๋อ"

 

สุจินต์ กับฉายาใหม่ ที่พระไทยทั่วประเทศตั้งให้

 

 

 

 

เคยไปรับปริญญา "ด๊อกเตอร์ดุษฎี" จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือมหามกุฏราชวิทยาลัย ของสมเด็จพระสังฆราชอัมพร และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร) ตอนนั้นก็ชื่นชมมหาวิทยาลัยสงฆ์ว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ นี่คือการนำเอาเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยสงฆ์มาเสริมสวยให้แก่ตนเอง

 

 

แต่วันนี้สุจินต์สมองกลับ กลับออกมาบอกว่า "พระ ดร. พระรับปริญญา บวชทำไม ท่านพระอานนท์เป็น ดร. เรียนทางโลกไหม บวชเพื่อสละ ละทุกสิ่งเพื่อดับกิเลส พระภิกษุเรียนวิชาทางโลก เพื่อได้ ไม่ใช่เพื่อละ วิกฤตพระพุทธศาสนา"

 

 

นั่นแสดงว่า นังคนนี้เป็นคนสับปลับ กินบนเรือนขี้บนหลังคา ตอนตัวเองได้ดีก็ยกย่องมหาวิทยาลัยสงฆ์ แต่ตอนหลังกลับเนรคุณ ออกมาปรามาสว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งวัดผลสูงสุดที่ "ด๊อกเตอร์" นั้น มิใช่หน้าที่ของนักบวช ยกเอาพระอานนท์มาเป็นตัวอย่าง สร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเอง เป็นวาทกรรมอำพรางระดับลวงโลก เพราะวันนี้ "เพจดัง-จีวร" ได้นำเอาภาพการรับปริญญาจากพระของ "นังตอแหล" มาแฉให้ชาวโลกเห็นถึงความโสมมภายในจิตใจของนักอภิธรรมที่ชื่อ "สุจินต์ บริหารวนเขตต์" Take a look

 

 

 

 

 

 

 

2545

 

 

รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มจร.

สุจินต์การันตีว่า "ดีค่ะ ถูกต้องตามพระธรรมวินัยทุกประการค่ะ"

 

 

 

 

 

 

 

 

2551

 

รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มมร.

สุจินต์การันตีว่า "ดีค่ะ ถูกต้องตามพระธรรมวินัยทุกประการค่ะ"

 

 

 

 

 

 

 

2563

 

 

สุจินต์ออกมาโจมตีพระรับปริญญาว่าไม่ถูกต้อง

 

เห็นภาพ 1-2-3 ของนางคนนี้แล้ว พูดได้คำเดียวว่า

 

"อีบ้า"

 

 

พระพุทธศาสนาจะวิกฤติก็ตรงที่มึงสับปลับนี่แหละ

มิใช่เพราะพระรับปริญญาหรอก จะบอกให้

 

 

 

 

 

 

 

สุจินต์ VS วอ ใครตอแหลกว่าใคร ?

 

 

 

 

 

 

 

"ยศ ทรัพย์ อำนาจ ไม่คู่ควรแก่สมณะ"

 

 

 

 

 

 

 

พลิกมุมคิด ให้ชีวิตไปต่อ = พลิกลิ้น ให้ชีวิตไปต่อ

 

 

 

 

 

ภาพ : เพจจีวร : 1 กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264