พระเณรขับรถได้หรือไม่ ?

 

 

อะไรคือความเหมาะสม

 

มุมมองของกฎหมายมองไว้อย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานทนายความ มารุต บุนนาค : 23 มิถุนายน 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264