2,800 ล้าน !

 

 

เพิ่มงบประมาณธนาคารอิสลาม ปี 63

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,024 ล้าน

 

 

 

  

 

 

 

เอกสาร "วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : กระทรวงการคลัง" ในส่วนของ "ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย" ได้ให้รายละเอียดไว้ว่า

 

 

งบประมาณปี 2563 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำกัด ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2,024 ล้านบาท

 

 

และเมื่อย้อนกลับไปดูในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่ธนาคารอิสลามได้รับการยกระดับขึ้นเป็น "รัฐวิสาหกิจ" ของรัฐบาลไทย เพราะไม่สามารถชำระหนี้เสียได้ ต้องให้กระทรวงการคลังเข้าเท็กโอเวอร์ถือหุ้นในอัตรา 99.7 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ธนาคารอิสลามตกเป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเท่ากันกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน โดยในปีแรกนั้น ธนาคารอิสลามได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 775 ล้านบาท และเมื่อปีนี้ "ปีที่ 2" ก็ได้เพิ่มขึ้นอีก 2,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 2,024 ล้านบาท ถือว่าสวนทางกับฐานะทางการเงินของประเทศในสภาวะวิกฤตเช่นนี้

 

 

 

 

 

 

แน่นอนว่า เมื่อฐานะของธนาคารอิสลามเข้มแข็งขึ้น ก็ย่อมจะส่งผลต่อชาวมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่จะมีฐานะดีขึ้น เพราะวัตถุประสงค์ของการตั้งธนาคารแห่งนี้ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ อันมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม และเพราะธนาคารแห่งนี้เป็นเพียงธนาคารเดียวที่มีที่ปรึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายของศาสนาอิสลาม

 

 

แน่นอนว่า ก้าวย่างของธนาคารอิสลาม จากบริษัทมหาชนจนกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ ย่อมจะเป็นตัวอย่างให้ชาวพุทธได้ศึกษา เพื่อดำเนินการก่อตั้ง "ธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย" ให้เป็นผลสำเร็จ และเมื่อนั้น ชาวพุทธก็จะลืมตาอ้าปาก จะก่อจะสร้างอะไรก็ไม่ต้องแบมือขอเงินรัฐบาลอีก แต่สามารถจะกู้ยืมผ่านธนาคารพุทธได้โดยตรง ซึ่งการก่อตั้งธนาคารพุทธ ดูเหมือนจะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์สุดท้าย ที่จะเข้ามาพยุงฐานะของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะงบประมาณที่รัฐบาลไทยจ่ายให้นั้นลดลงทุกปี ไม่มีความมั่นคงเลย เป็นชนส่วนใหญ่ที่อ่อนแอ ยังไงก็สู้ชนกลุ่มน้อยที่เข้มแข็งกว่าไม่ได้ ประเทศไทยคงไม่ไร้ผู้นำทางศาสนาที่มีสติปัญญาและกล้าหาญ แม้รัฐบาลนี้จะไม่ให้เงินตั้งธนาคาร ก็เชื่อว่ารัฐบาลต่อไปคงจะเห็นชอบด้วย

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 16 มิถุนายน 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264