วัดละ 1,000 ปอนด์ !

 

องค์กรพระธรรมทูตไทยใน UK จ่ายเยียวยาวัดในเครือ

 

เห็นแล้วอยากย้ายไปอยู่..UK

 

 

 

 


 

 

 

ข่าวจากองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร โดยพระราชวิเทศปัญญาคุณ (เจ้าคุณเหลา) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร และรองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร แจ้งว่า

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมทั้งพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร มีวัดและพระภิกษุ (พระธรรมทูต) ในสังกัดอยู่เป็นจำนวนมาก ได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่สามารถจะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมให้ปลอดภัย

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรได้นัดประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้องค์กรฯ ได้เยียวยาช่วยเหลือวัดในสังกัด วัดละ 1,000 ปอนด์

 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ มีวัดในสังกัดทั้งสิ้น 17 วัด และทุกวัดได้รับเงินเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

ที่มา : องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร : 4 มิถุนายน 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264