ตั้งพร้อมกัน !

 

 

พระราชปริยัติ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พะเยา

พระรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เชียงราย

 

 

 

 

 

 

ซ้าย : พระรัตนมี (ปุณณมี วิสารโท) เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

ขวา : พระราชปริยัติ (สายัณห์ อรินฺทโม ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา

 

 

 

 

ข่าวจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานว่า วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติ "แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงสำคัญในภาคเหนือ" คือ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองทั้งสองวัด

 

 

โดยวัดพระแก้วเชียงรายนั้น หลังการมรณภาพของพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) เจ้าอาวาสวัดพระแก้วและเจ้าคณะภาค 6 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยพระรัตนมุนี วัดพระแก้ว ได้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตรสำเร็จโดยสมบูรณ์ทุกประการ วันนี้ มหาเถรสมาคมจึงได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองเชียงราย อย่างเป็นทางการ

พระรัตนมุนีนั้น ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญ เพราะขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ต่อจากหลวงพ่อพระเทพสิทธินายก (ชื่น) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์และเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายองค์ก่อนหน้า และหลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) ยังได้มอบหมายพระรัตนมุนีให้เป็นผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ มจร. จังหวัดเชียงราย ในตำแหน่งผู้อำนวยการอีกด้วย ปัจจุบัน พระรัตนมุนี มีอายุ 61 พรรษา 41

 

 

ส่วนวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยานั้น เมื่อหลวงพ่อพระอุบาลีคุณุปมาจารย์ (หลวงปู่ปวง ธมฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อายุพรรษา 102 ปี พระมหาเถระผู้อาวุโสสูงสุดในภาคเหนือ ได้ละสังขารลงเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 และได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในช่วงนั้น เจ้าคณะภาค 6 ได้แต่งตั้งให้ "พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินทปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ให้ขึ้นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จนกระทั่งเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพ จึงได้มีมติมหาเถรสมาคมตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำตัวจริงในวันนี้

 

 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งพระราชปริยัติให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำนั้น ถือได้ว่าเป็นการแหกโผอย่างแรง เพราะเจ้าคุณสุนทรถือว่าเป็นพระอาวุโสวัดศรีโคมคำ ได้เป็นรองเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส แต่ก็ไปไม่ถึงดวงดาว เมื่อมหาเถรสมาคมตัดสินใจให้เจ้าคุณสายัณห์ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน เพราะคงจะเห็นว่า การที่ให้พระราชปริยัติดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเพียงตำแหน่งเดียว โดยมิได้มีตำแหน่งเจ้าอาวาสรองรับ ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาภายในวัด แต่ถ้ามีตำแหน่งเจ้าอาวาสด้วย ก็จะทำให้ทำงานได้ดีขึ้น

 

 

สำหรับประวัติของพระราชปริยัตินั้น ถือได้ว่าไม่ธรรมดา เพราะว่าสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยคขณะเป็นสามเณร ในปี พ.ศ.2536 ในสำนักเรียนวัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร จึงได้รับพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเณรนาคหลวง อุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในรัชกาลที่ 9 ก่อนจะขอย้ายกลับไปช่วยงานคณะสงฆ์ที่สำนักเดิม คือวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ขณะขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพะเยานั้น พระราชปริยัติมีอายุพรรษาเพียง 45 ปี ถือได้ว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนุ่มน้อยที่สุดในคณะสงฆ์ไทย ปัจจุบัน พระราชปริยัติมีอายุ 50 พรรษา 28

 

 

พ.ศ.2547 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

พ.ศ.2549 เป็นพระศรีสุทธิเวที

พ.ศ.2554 เป็นพระราชปริยัติ

พ.ศ.2558 เป็นเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

พ.ศ.2561 เป็นรองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตพะเยา

พ.ศ.2563 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

 

 

เป็นที่น่าสังเกตว่า มติมหาเถรสมาคมครั้งนี้ ได้แต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งคู่กันทั้งสองจังหวัด ส่งผลให้พระที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งคู่มีตำแหน่งควบถึง 3 ตำแหน่ง ทั้งเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสพระอารามหลวง รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ในตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อีกด้วย

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 29 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264