ฝนตกทั่วฟ้า !

 

 

เทวัญแถลงต่อสภา

จ่อเยียวยาพระสงฆ์ทั่วประเทศ 2.5 แสนรูป

รูปละ 60 บาท ขาดตัว

 

อา..ก็ต้องขออนุโมทนาต่อรัฐบาลไทย ที่ยังเห็นว่าพระเณรยังคงฉันข้าวอยู่ ถึงจะฉันวันละ 40-60 บาท ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้เลย ในฐานะพระเณรที่มีชีวิตอยู่ด้วยผู้อื่น จะมากจะน้อยก็ต้องทำใจ ไม่ยินดีและยินร้าย แต่ก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณ เหมือนดังท่านพระสารีบุตรมหาเถรที่ได้ข้าวจากท่านราธะพราหมณ์ เพียงทัพพีเดียว ก็ยังสำนึกบุญคุณไม่เคยลืม

 

 

แต่อย่างไรก็ตาม น่าสงสัยว่า พระเณรไทยทั่วประเทศมีตั้ง 3.5 แสนรูป แต่เหตุใดรัฐบาลถวายเงินเยียวยาแค่ 2.5 แสนรูป หรือว่าพระเณรอีก 100,000 รูป ท่านไม่ฉันข้าว หรือว่าปัจจุบัน พระเณรไทยลดจำนวนลงเหลือแค่ 2.5 แสนรูปเท่านั้น ?!

 

 

 

 

 

 

 

ณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ. : เทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

เทวัญยัน เยียวยาพระสงฆ์ใช้เงินกองทุน "วัดช่วยวัด" ซื้ออุปกรณ์ป้องโควิด-19

"เทวัญ" แจงกลางสภาหลัง ส.ส.ตั้งข้อสังเกตเรื่องการเยียวยาพระสงฆ์ ชี้ใช้เงินจากกองทุน "วัดช่วยวัด" ยันแม้เศรษฐกิจจะร้ายแรง แต่พระยังเป็นที่พึ่งของประชาชน

 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 รัฐสภา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีการช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ในสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 แพร่ระบาด โดยมีการตั้งข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 รูปละ 40 บาท จำนวน 2 หมื่นรูป เป็นระยะเวลา 30 วันว่า  เงินที่ใช้เยียวยาดังกล่าวไม่ใช่เงินของรัฐบาล หรือเงินของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่เป็นเงินจากกองทุนวัดช่วยวัด ซึ่งเป็นการใช้เงินเดือนของพระตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยกัน ส่วนความช่วยเหลือจากรัฐบาล เบื้องต้นได้จ่ายเงินสดให้วัดศูนย์กลางระดับจังหวัดจำนวน 92 วัด ๆ ละ 5 หมื่นบาท และวัดในระดับอำเภอ 901 วัด ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อจับจ่ายซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
 

ล่าสุด ได้ทำเรื่องถึงกระทรวงคลัง เสนอมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ทั้งหมด 2.5 แสนรูป ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่ประชาชนทำบุญที่วัดน้อยลง และจากมาตรการงดเว้นกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยให้มีการจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์ เช่นเดียวกับมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ โดยที่คณะรัฐมนตรี ปี 2552 มีมติจ่ายเงินค่าบิณฑบาตและค่าอาหารพระวันละ 100 บาทต่อ 1 รูป ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงจะใช้โมเดลนี้ แต่จะลดลงจำนวนเงินลงเหลือเพียงวันละ 60 บาทต่อรูป โดยจะโอนเงินให้วัดไปบริหารจัดการเองตามจำนวนพระที่มี เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายภายในวัด ยืนยันว่าแม้เศรษฐกิจจะร้ายแรง แต่พระยังเป็นที่พึ่งของประชาชน

 

 

 

ที่มา : แนวหน้า : 29 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264