สั่งปลด-ไล่ออก เจ้าอาวาส วัดถ้ำกลองเพล !

 

ข้อหาสารพัด

ทั้งเรื่องเงิน และพฤติกรรมผิดครูบาอาจารย์

แถมมีแม่ชีคุมวัด

 

 

 

 

 

 

อา..วัดถ้ำกลองเพลนั้น เริ่มมีชื่อเสียงก็เพราะพระกรรมฐานชื่อดัง ท่านคือ หลวงปู่ขาว อนาลโย ศิษย์อาวุโสของหลวงปู่มั่น แม่ทัพธรรมกรรมฐานสายอีสาน รุ่นราวคราวเดียวกับหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ฝั้น อันถือเป็นตำนานอีกด้วย ว่ากันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชศรัทธา เสด็จไปนมัสการหลวงปู่ขาว ที่วัดถ้ำกลองเพล ถึง 11 ครั้ง รวมทั้งเสด็จงานพระราชทานเพลิงศพด้วย

 

 

วัดถ้ำกลองเพลจึงเป็นวัดเด่นที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำพู

 

 

แต่ ณ วันนี้ กลับมีข่าวอัปมงคลกับเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ รุนแรงถึงกับถูกขับไล่ออกจากวัดภายใน 7 วัน แต่ถามว่า ไล่ไปไหนฮะ ถ้าว่าโกงเงินวัดเป็นล้าน ถึงไล่ไปก็ไม่พ้นปาราชิกอยู่ดี นี่หรือคือวิธีแก้ปัญหาของคณะธรรมยุตสายพระอาจารย์มั่น ที่ชาวพุทธไทยมั่นใจว่าบริสุทธิ์ที่สุดในยุคปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

พระอธิการคำโพธิ์ ธนาคโม

เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำพู

 

 

 

 

กำนันแฉซ้ำ ! เจ้าอาวาสวัดป่าชื่อดัง ถูกปลดออก เหตุทุจริตซื้อที่ดิน-รถ แต่ยังมีกลุ่ม แม่ชีขวางตรวจสอบ

 

 

กำนันมือปราบพระทุจริต จ.หนองบัวลำภู แฉซ้ำ "เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล" วัดป่าชื่อดัง ถูกสั่งปลดพ้นวัดแล้ว แต่ยังมี "แม่ชี" เป็นหุ่นเชิด คอยคุมอำนาจบริหารจัดการเงินบริจาคและบัญชีทรัพย์สินภายในวัด ถือเป็นการขัดคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องออกจากวัดภายใน 7 วัน 

15 พ.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกรณีนายภูริพัฒน์ ดาลาดชัย กำนันตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกันตรวจสอบบัญชีเงินฝากของวัดถ้ำกลองเพล ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู ปรากฏว่า พระอธิการคำโพธิ์ ธนาคโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล พร้อมพวก ได้ร่วมกันเบิกถอนเงินไปโดยทุจริต มีการเบิกจ่ายไปซื้อที่ดินมูลค่าหนึ่งล้านบาท แต่ใส่ชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งยังมีการเบิกจ่ายเงินไปซื้อรถยนต์อีก 350,000 บาท และใส่ชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรถยนต์ และมีการบริหารจัดการเงินวัดอย่างไม่โปร่งใส

นายภูริพัฒน์ จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับพระอธิการคำโพธิ์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 แต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับเป็นไปอย่างล่าช้า จนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู รับผิดชอบและติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ในที่สุด เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า พระอธิการคำโพธิ์ กระทำการอันบกพร่องต่อหน้าที่เจ้าอาวาสหลายประการ อันก่อให้วัดเกิดความเสียหายได้ จึงมีมติให้ "พักหน้าที่เจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล" เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และให้เจ้าอาวาสวัดพร้อมผู้เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่วัดภายใน 7 วัน พร้อมกับแต่งตั้งพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) เจ้าอาวาสวัดพิศาลอรัญญาวาส (พระอารามหลวง) เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล

ล่าสุด นายภูริพัฒน์ ดาลาดชัย กำนันตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าว ให้สัมภาษณ์ว่า แม้ว่าขณะนี้พระอธิการคำโพธิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล จะถูกปลดพ้นออกจากวัดแล้ว แต่ปรากฏว่ายังมีผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนคำสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในวัด โดยเฉพาะกลุ่มแม่ชีคุมอำนาจดูแลทรัพย์สินเงินบริจาควัดแทนเจ้าอาวาสที่ถูกปลดออกไป ซึ่งทั้งพระอธิการคำโพธิ์และแม่ชีต่างมีผลประโยชน์ซึ่งกัน ทำให้สถานการณ์ภายในวัดยังคงไม่ดีขึ้น ปัญหายังคาราคาซังเพราะไม่สามารถตรวจสอบเงินบริจาคทางวัดได้เลย โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้เงินของวัดซื้อไป 2-3 คันนั้นเป็นชื่อของแม่ชีเป็นผู้ครอบครอง

นายภูริพัฒน์ กล่าวถึงปัญหาภายในวัดถ้ำกลองเพลว่า เรื่องบริจาคเงินของวัดไม่มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส มีการนับกันเองและใช้จ่ายส่วนตัว ทั้งยังมีคดีการจับพระลูกวัดเสพยาเสพติดภายในวัด การขายวัตถุมงคล รวมทั้งพฤติกรรมเจ้าอาวาสที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ขาดสมณสารูปที่สมกับเป็นพระภิกษุ อาทิ ไม่ออกรับบิณฑบาต ไม่รับกิจนิมนต์จากชาวบ้าน ฯลฯ ส่งผลให้วัดถ้ำกองเพลไม่มีพระจำพรรษา โดยมีพระเหลือเพียงรูปเดียวคือ เจ้าอาวาส และแม่ชีอีก 8 คน

"วัดถ้ำกลองเพล เป็นวัดสายพระกรรมฐานของ หลวงปู่ขาว อนาลโย ผู้ทรงศีลาจริยวัตรและปฏิปทางดงาม และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินถึง 13 ครั้ง ประเด็นสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ผู้เรียกร้องความเป็นธรรมมานานนับปี และชาวพุทธผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งคำถามคือ กรณีการทุจริตประพฤติมิชอบของพระอธิการคำโพธิ์ เป็นสิ่งที่ได้มีการตรวจสอบชัดเจนและสรุปผลไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เหตุใดสงฆ์ฝ่ายปกครองจึงปล่อยให้ขบวนการดังกล่าวยังคงหากินและทำลายความศรัทธามายาวนานหลายปี"

นายภูริพัฒน์ กล่าวอีกว่า การเรียกร้องความเป็นธรรมให้กลับมาสู่วัดถ้ำกองเพล วัดที่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวพุทธทั่วประเทศและทั่วโลก รวมทั้งกระบวนการบริหารของสงฆ์ฝ่ายปกครองในจังหวัดหนองบัวลำภู ในการดำเนินให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม จึงเป็นสิ่งที่สังคมกำลังให้ความสนใจและจับตามองอย่างยิ่ง

 

 

 

ที่มา : ไทยโพสต์ : 23 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264