กระหน่ำ !

 

 

มส. ออกมติเพียบ

รวมงานตกค้างจากพิษโควิด - 19

มีอะไรในกอไผ่ ใครๆ ก็อยากรู้

 

 

 

 

 

 

 

ประชุม มส. ครั้งล่าสุด เมื่อ 20 พ.ค.2563

ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู

 

 

 

 

 

 

 

ออกมติมากมายทั้งเรื่องใหม่และเก่า เอามาผสมกันในคราวเดียว

เหมือนโละหรือระบายงานที่คั่งค้างอยู่มาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา

ถามว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง อยากทราบก็เชิญชม

 

 

 

 

1. เลื่อนสอบบาลีครั้งที่สองของปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 

2. เลื่อนสอบบาลีี่สหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

 

 

 

3. อกใบรับรองเปรียญธรรมประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

4. ั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามดำริพระสังฆราช

 

 

 

 

 

 

5. ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรผู้ประสบภัย รูปละ 40 บาท 30 วัน

 

 

 

 

 

ทั้งหมดนี้คือฝีมือและผลงาน ของกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดพระราชทาน ภายใต้การบัญชาการของ สมเด็จพระสังฆราชอัมพร วัดราชบพิธ และโดยการสนองงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ เป็นผู้อำนวยการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกผ่านรัฐบาลไทย ภายใต้ผู้นำ คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีที่ปรึกษาคือ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ถือเป็นดรีมทีมในรอบร้อยปี ดีหรือไม่ ผ่านหรือไม่ผ่าน ก็เชิญท่านผู้อ่านให้คะแนนเอาเอง เพราะเมื่อ..สถานการณ์สร้างวีรบุรุษได้ ขณะเดียวกันก็สามารถสร้าง "โมฆบุรษ" ได้เช่นเดียวกัน ใครจะเป็นวีรบุรุษหรือโมฆบุรุษ พระพุทธเจ้าท่านก็ให้พิจารณาจาก..กรรม คือการกระทำ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผลงาน

 

 

 

 

ที่มาเอกสาร : มหาเถรสมาคม : 20 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264