บิ๊กตู่เข้าวัดระฆัง

 

 

ขอพรสมเด็จโต

ขอให้ประเทศไทยปลอดภัยโควิด

และ (อะแฮ่ม) ขอให้รัฐบาลอยู่นานจนครบเทอม

 

 

 

 
 

 

 

 

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพี่อตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


เมื่อเดินทางถึง นายกรัฐมนตรีและคณะเข้ากราบนมัสการ พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม และถวายเครื่องสักการะ ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม จากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนโฆสิตสโมสร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดระบบจุดคัดกรองประชาชนที่มารับเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอร์ และจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างให้ประชาชนที่มารอรับตามลำดับคิว ซึ่งในวันนี้ มีประชาชน 4 พื้นที่ 200 ครัวเรือน มารอรับสิ่งของบริจาค ประกอบด้วย ประชาชนย่านหัวถนน (วัดแก้ว) จำนวน 60 ครัวเรือน ประชาชนบริเวณซอยจรัญฯ 34 จำนวน 40 ครัวเรือน ประชาชนบริเวณซอยจรัญ 31/1 จำนวน 60 ครัวเรือน และประชาชนบริเวณข้างวัดสุวรรณคีรี จำนวน 40 ครัวเรือน นายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจประชาชน พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำหน้าที่ของรัฐบาล เพื่อฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และแนะประชาชนปรับตัวสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal (
วิถีชีวิตปกติใหม่)

 

 

นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังบริเวณท่าน้ำหน้าวัด เพื่อถวายพวงมาลัยสักการะรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺมหมฺรํสี) องค์ใหญ่ และถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังจุดแจกสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคของโรงทานวัดระฆังโฆสิตาราม นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยถวายเครื่องสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช และร่วมติดตามการจัดระบบการแจกสิ่งของ พร้อมให้กำลังใจประชาชน นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงครัวประกอบอาหารของวัด เพื่อบริจาคแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทางวัดจัดให้มีการบริการทุกวันโดยได้รับความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เป็นแม่ครัวจิตอาสาประกอบอาหารให้ โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมประกอบอาหาร และมอบเครื่องดื่มบำรุงกำลังเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชุมชน ก่อนเดินทางกลับ

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 13 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264