งด 3 พระราชพิธีใหญ่ !

 

 

พืชมงคล ฉัตรมงคล วิสาขบูชา

 

ถือว่าสำคัญสุดยอดของปีทีเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 3 CEREMONIES

 

 

 

เนื่องด้วยในเดือนพฤษภาคม หรือเดือน 6 ตามประเพณีไทยเดิม เป็นวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา เนื่องเพราะเป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีพระราชพิธีสำคัญในเดือนนี้อีก 2 พระราชพิธี ตามตารางด้านล่างนี้

 

 

 

 

วันที่ วันสำคัญ
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
11 พฤษภาคม วันพืชมงคล

 

 

 

 

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องมีปัญหา ไม่สามารถจะจัดการจัดงานได้ตามปกติ เนื่องเพราะปัญหาโรคร้าย "ไวรัสโควิด-19" ซึ่งมิใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่เจอภัยใหญ่ระดับความเป็นความตายของคนทั้งประเทศ แต่โลกทั้งใบก็ถูกมหันตภัยเช่นเดียวกัน คาดกันว่าปัญหาโลกาวินาศครั้งนี้ น่าจะลากยาวไปจนถึงปีหน้า ถ้ายังไม่สามารถผลิตวัคซีนออกมาฉีดป้องกันคนทั้งโลกได้ ถ้าเวียนไปบรรจบเดือนพฤษภาปีหน้า ก็เท่ากับว่าต้องงดงานวันวิสาขบูชาถึง 2 รอบด้วยกัน ก็ได้แต่ภาวนาว่าคงจะไม่เป็นเช่นนั้น นะ สาธุ

 

 

แต่ที่น่าสนใจก็คือว่า มีพิธีสำคัญอันเนื่องกับพระราชพิธีวิสาขบูชาอีก 2 พิธี ได้แก่

 

 

 

 

 

 

1. พระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ ซึ่งปกติจะทรงประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6

 

 

 

 

 

 

 

 

2. พิธีพระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ที่เรียกชื่อว่า "รางวัลเสมาธรรมจักร" ซึ่งจะพระราชทานในช่วงเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรือวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีที่ท้องสนามหลวง

 

 

ทั้งสองพระราชพิธีนี้ เมื่อมีการยกเลิกพระราชพิธีวิสาขบูชาในพระบรมมหาราชวัง จึงยังไม่ทราบว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนรองรับปัญหาเอาไว้หรือยัง แบบว่าถึงจะไม่สามารถเข้าไปร่วมพิธีในพระบรมมหาราชวังได้ ก็อาจจะมีจัดพิธีมอบพัด-มอบรางวัลกันในที่อื่น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คงต้องออกประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแต่เนิ่น เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมพิธีนอกวังต่อไป

 

 

 

 

 

 

รัฐบาลจัดงาน "วันฉัตรมงคล-วิสาขบูชา-พืชมงคล" ปีนี้ไร้พระราชพิธีแรกนาขวัญ

 

 

รองนายกฯ วิษณุ  เผย รัฐบาล เตรียมจัดงาน "วันฉัตรมงคล-วิสาขบูชา-พืชมงคล" ให้สอดคล้องมาตรการ ป้องกันโควิด-19 โดยปีนี้ ไม้เปิดให้ ปชช. เข้าร่วม งดจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเดือน พ.ค.2563 ว่า ด้วยในเดือนพฤษภาคม 2563 จะมีวันสำคัญของชาติ 3 วัน ประกอบด้วย วันฉัตรมงคล ตรงกับวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563 และวันพืชมงคล ตรงกับวันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งทุกปีสำนักพระราชวังและหน่วยงานภาครัฐจะมีการจัด พระราชพิธีหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าวตลอดมา แต่ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้าง ดังนี้

 

1.วันฉัตรมงคล ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ไม่มีการจัดงานพระราชพิธีหรือจัดกิจกรรมแต่อย่างใด ในการนี้ รัฐบาลได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1.1 การถวายพระพรชัยมงคล นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในนามข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า ประธานรัฐสภา ในนามสมาชิกรัฐสภา และประธานศาลฎีกาในนามข้าราชการตุลาการ จะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจะนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคมในช่วงข่าวพระราชสำนัก

1.2 การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล จำนวน 3 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม ในช่วงข่าวพระราชสำนัก

1.3 หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้ง

1.4 การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งนำภาพการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและภาพผลงานของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

2. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม สำนักพระราชวังจะจัดพิธีจุดเทียนรุ่ง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

3. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนา ทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หว่านข้าว ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในปีนี้ไม่มีการจัดพระราชพิธีดังกล่าว

 

 

ข่าว : ไทยรัฐ : 30 เมษายน 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264