เลื่อนประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

สาเหตุ : ไวรัสโควิด-19

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264