บวชใหม่ ได้ไม่ได้

 

มส.วินิจฉัยกรณีพระภิกษุถูกจับติดคุก

 

ตอบเป็น 3 นัย ไม่เหมียนกัน

 

 

 

อา.. มหาเถรสมาคมท่านอรรถาธิบายว่า ถ้าพระภิกษุถูกจับกุมคุมขัง ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ก็ต้องสึกตามกฎหมาย

 

แต่ถ้าหากว่าพ้นคดีมาแล้ว ไม่ว่าจะถูกจำคุกหรือรอลงอาญา ถ้าหากว่าคดีนั้นไม่เข้าข่ายอาบัติปาราชิก ก็ยังมีสิทธิ์กลับมาบวชได้ ง่ายๆ ไม่ซ้ำซ้อน

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธะอิสระ : พระพรหมดิลก : พระพรหมสิทธิ

3 อดีตพระที่ถูกจับกุมคุมขังและให้สละสมณเพศ

 

 

 

สามรูปข้างต้นนี้ ถ้ายึดเอาคำวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมเป็นหลัก ก็ต้องบอกว่า ยังมีสิทธิ์บวชใหม่ได้ ถ้าหากว่าคดีที่ตนเองต้องโทษไปนั้น ไม่เข้าข่ายอาบัติปาราชิก นั่นหมายถึงว่า ก่อนบวชก็ต้องให้มหาเถรสมาคมวินิจฉัยเป็นรายบุคคลว่า ต้องอาบัติปาราชิกไปแล้วหรือไม่ ในกรณีที่ต้องคดีอาญา

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่น่าฉงนก็คือว่า มหาเถรสมาคมระบุว่า กรณีเจ้าคุณประกอบ (พระพรหมกวี) วัดกัลยาณมิตร ซึ่งมิได้ถูกจับกุมคุมขัง จึงถือว่ามิเข้าข่ายที่จะต้องถูกบังคับให้สละสมณเพศ (เพราะการสละสมณเพศมีความจำเป็นในกรณีที่จะต้องนำตัวพระภิกษุรูปนั้นเข้าคุก แต่จะให้เข้าคุกทั้งผ้าเหลืองนั้นไม่ได้ เพราะผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทย) และเมื่อศาลมีคำสั่งจำคุกแต่ให้รอลงอาญา เจ้าคุณประกอบก็ไม่ต้องลาสิกขาเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

 

พระธัมมชโย : พระพรหมเมธี

 

แต่ทีนี้ว่า ถ้าหากว่าพระภิกษุรูปนั้น มิได้ถูกจับกุมคุมขัง เพราะสามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปได้ ดังเช่น พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย หรืออดีตพระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ก็ต้องถือว่า "ไม่เข้าข่าย" ที่จะต้องสละสมณเพศ เพราะไม่อยู่ในเขตอำนาจการบังคับของศาลอาญา จึงถือว่ายังคงมีสถานะพระภิกษุอยู่เต็มร้อย

 

 

มหาเถรสมาคมอรรถาธิบายเช่นนี้ จะชี้โพรงให้กระรอก หรือบอกทางสวรรค์ทางนรกแก่ใคร ก็ไม่รู้สิฮะ รู้เพียงแต่ว่า "ยุ่งตายห่า พ่ะย่ะค่ะ" เพราะท่านบอกว่า "ถามแค่นี้ก็ตอบแค่นี้ เรื่องอื่นๆ จึงไม่เข้าข่ายต้องตอบคำถาม เพราะไม่ถามก็ไม่ต้องตอบ" เอวัง !

 

 

 

 

 

 

 

 

มส.ฟันธง พระสงฆ์ต้องคดีอาญา โดนกักขัง ! พ้นสมณเพศ

 

มหาเถรสมาคม ฟันธง พระสงฆ์ผิดอาญา ถูกกักขัง-ไม่ได้ประกันตัว ต้องสละสมณเพศ แม้จะอ้างว่าไม่ได้เปล่งวาจาก็ตาม ชี้กรณี "พระพรหมกวี" วัดกัลยาฯ ศาลตัดสินมีความผิด แต่ให้รอลงอาญา และยังไม่ถูกกักขัง จึงยังไม่ต้องสละสมณเพศ

 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2563 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า ที่ประชุมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. มีมติรับทราบ  เรื่อง การพ้นจากความเป็นพระภิกษุ กรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา จากกรณีที่มีพระภิกษุถูกจับกุม กรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา และเป็นข้อถกเถียงกันในหมู่ชาวพุทธเกี่ยวกับพระภิกษุที่ถูกจับกุม เเละเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศ โดยที่พระภิกษุรูปนั้นไม่ได้เปล่งวาจา จะถือว่าพันจากความเป็นพระภิกษุหรือไม่ และกรณีพระภิกษุรูปนั้นได้รับการประกันตัวออกมาหรือพ้นโทษมาแล้ว จะกลับมานุ่งห่มจีวร โดยไม่ได้อุปสมบทใหม่ได้หรือไม่ 

 

 

ซึ่งประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนแก่ชาวพุทธ และมีผู้แสดงทัศนะต่อเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยเผยแพร่ข่าวออกไปผ่านสื่อในหลายช่องทาง นำมาซึ่งความเสื่อมเสีย กระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์และสังคม พศ. จึงได้นำกฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28, 29, 30 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาชี้แจงทำความเข้าใจ ดังนี้ 

 

 

1. พระสงฆ์รูปใด ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสึกภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 

 

2. พระภิกษุรูปใด ถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไปควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ 

3.
เมื่อจะต้องจำคุก กักขัง หรือขับ พระรูปใด ตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล มีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้น

โฆษก พศ. กล่าวต่อไปว่า กรณีจำเลยยอมสึก ถอดจีวรออก เพราะถูกจับความผิดอาญา และพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัว ต่อมาได้รับการประกันตัว กลับมาแต่งกายเป็นพระภิกษุอีก โดยมิได้อุปสมบทใหม่ จะมีความผิดฐานแต่งกาย หรือใช้เครื่องที่แสดงว่าเป็นพระภิกษุสามเณรโดยมิชอบเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 พระภิกษุที่สละสมณเพศ กรณีกระทำความผิดทางอาญา และศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

1. ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และรับโทษตามคำพิพากษาแล้ว เมื่อพ้นโทษออกมา สามารถเข้ามาบวชได้

 

2. ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด และรอลงอาญา ทั้งนี้ เมื่อพ้นจากระยะเวลาการรอลงอาญา สามารถเข้ามาบวชได้ เว้นแต่ 

 

3. ผู้ที่พ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกมาแล้ว ไม่ว่าจะมีคำวินิจฉัยตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 หรือไม่ก็ตาม จะบรรพชาอุปสมบทอีกไม่ได้ และถ้าหากมารับบรรพชาอุปสมบทใหม่โดยกล่าวเท็จ หรือปิดบังความจริงต่อพระอุปัชฌาย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี ทั้งนี้ มส. ได้รับทราบแนวทางตามข้อกฎหมายที่ พศ.เสนอขอหารือ และให้แจ้งเป็นแนวปฏิบัติแก่คณะสงฆ์ทั่วประเทศต่อไป

เมื่อถามถึงกรณี "พระพรหมกวี" เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ที่ศาลพิพากษาว่า มีความผิด คดีทุบทำลายโบราณสถานภายในวัด มีโทษ 3 ปี แต่รับสารภาพ จึงลดหย่อนโทษ เหลือ 1 ปี และศาลให้รอลงอาญา 1 ปีนั้น นายสิปป์บวร กล่าวว่า มส. ได้มีการพูดถึงเช่นกัน แต่จะเห็นว่า กรณีของพระพรหมกวี ไม่เข้าข่ายต้องสละสมณเพศ เพราะว่าไม่ถูกกักขัง ทั้งนี้ กรณีที่นำเข้าหารือ มส. คือการที่ไม่ได้ประกันตัว และถูกกักขัง โดยตามกฎหมายต้องให้สละสมณเพศ ส่วนการสละสมณเพศของพระผู้ใหญ่ในคดีทุจริตงบฯ พศ. นั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการบังคับให้สละสมณเพศ แต่มีการนิมนต์พระผู้ใหญ่มาดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน

 

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 3 มีนาคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264