เจ้าคุณเหลานำร่อง

 

เปิดโครงการพระธรรมทูตโลกในอนาคต

 

เปิดทางพระไทยไปเรียนภาษาที่อังกฤษ

 

ไม่ต้องติดห้องเรียนไทยอีกต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา ปญฺญาสิริ)

 

เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร

 

รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

 

 

วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร

 

 

 

ข่าวจากวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร รายงานว่า ในวันที่ 28 มีนาคม ศกนี้ เวลา 15.00 น. จะมีพิธีทอดผ้าป่าสังฆสามัคคีที่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ "ปลดหนี้" ชำระค่าที่ดินของวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร ซึ่งมีมูลค่าซื้อมาในราคาร่วมๆ 1 ล้านปอนด์ ผ่อนมานานพอประมาณ คงค้างหนี้ธนาคารอยู่เพียง 90,000 ปอนด์ หรือประมาณ 100,000 ดอลล่าร์ เท่านั้น ท่านเจ้าคุณเหลา อยากจะเคลียร์หนี้สินให้หมดสิ้น เหมือนวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ ซึ่งเพิ่งจะปิดบัญชีหนี้สินไปก่อนสิ้นปีที่ผ่านมา

 

 

หลังจากปลดหนี้ที่ดินแล้ว ท่านเจ้าคุณเหลาก็เล่าว่า "จะมีงานใหญ่ท้าทายมาก" นั่นคือ โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พระธรรมทูตโลกในอนาคต ฟังแล้วก็เกาหัว เป็นงงว่าจะอบรมกันยังไงในอนาคต ?

 

 

ท่านเจ้าคุณเหลาก็สาธยายว่า คืองี้ โครงการนี้ จะเป็นการนำเอาพระธรรมทูตไทยไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ มิใช่อินเดีย อเมริกา หรือว่าแคมป์สน เป็นการ "เรียนตรง" กับประเทศแม่ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ถ้ายังพูดจาภาษาอังกฤษไม่ได้ก็จะไม่ยอมให้กลับว่างั้น

 

 

โครงการนี้มิใช่เรื่องเพ้อฝัน เพราะ 2-3 ปี ที่ผ่านมานั้น ท่านเจ้าคุณเหลา ก็ทดลองนำพระไปกิน-นอน และเรียนภาษา ที่อังกฤษมาแล้วหลายรุ่น แต่ละรุ่นก็ประสบความสำเร็จเกินคาด กลับเมืองไทยแล้วไม่มีใครกลับไปอีกเลย เพราะจบแล้วไง

 

 

คราวนี้ท่านเจ้าคุณชี้ว่า "นั่นยังแค่ลองเล่น ถ้าเอาจริงจะไปไหนรอด แต่ก็ต้องวางโปรแกรมเรียนหนัก น้องๆ ร.ด. พระไทยหัวดีจะตาย แต่ที่เรียนไม่ค่อยได้ก็เพราะขี้เกียจ" โดยท่านวางโครงการไว้ 3 ชั้นๆ ละ 90 วัน หรือ 3 เดือน รวมกับเวลาทัศนาจรทั่วเกาะอังกฤษก็ครบ 1 ปี พอดี นี่ได้ทั้งภาษาและประสบการณ์ เหมือนฝึกงานไปในตัว

 

 

แต่ก่อนจะเข้าห้องเรียนได้นั้นก็ต้อง "สอบสัมภาษณ์" ระดับโทเฟล ครั้นผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิ์ได้ไปเรียนภาษาไทย เอ๊ย ภาษาอังกฤษ ที่อังกฤษ โอ..เห็นแล้วก็น่าศรัทธา แบบว่าต้องเข้มกว่าโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศแน่นอน เพราะต้องสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษล้วนๆ จะอ้างว่าเป็นพระกรรมฐานขอนั่งทางในไปต่างประเทศเหมือนบางโครงการนั้นไม่ได้เด็ดขาด เพราะค่าเรียนแพง

 

เจ้าคุณเหลาท่านเน้นว่า "ที่ต้องเข็นโครงการนี้ขึ้นมา เพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้ว ผมนั่งรออยู่ที่อังกฤษมา 30 ปี ยังไม่มีพระไทยมาเรียนจบที่นี่อย่างเป็นรุ่นเป็นเหล่าเลย ดังนั้น ก่อนผมตาย โครงการนี้ต้องเกิดให้ได้"

 

ท่านระบุว่า ภาษาอังกฤษนั้นมีหลายชั้นหลายระดับ ระดับล่างก็พอหาข้าวปลากินแถวๆ ลอนดอนได้ ขอเพียงให้มีตังค์จ่าย ระดับกลางต้องสื่อสารอ่านออกเขียนได้ ระดับสูงนั้น ต้องฟังนักการทูตพูดได้ มันถึงจะเป็นการศึกษาในระดับพระธรรมทูต แต่ละระดับนั้น ท่านก็วางโครงสร้างและเวลาเรียนไว้อย่างละเอียด โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนจนจบ Ph.D. ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นพระไทยรูปแรก

 

โครงการนี้ ท่านเจ้าคุณชี้ว่า เริ่มคิด เริ่มคุย กันในการประชุมพระธรรมทูต 4 ทวีป ที่วัดอานันทเมตยาราม สิงคโปร์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลานั้น ที่ประชุมยกให้ "วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร" เป็นศูนย์กลางพระธรรมทูตโลก "ก็เลยต้องมีโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับพระธรรมทูตโลกไว้ในอนาคต" เจ้าคุณเหลาสรุป

 

ก็ชัดเจนว่า นี่คือโครงการ "ปิดจุดอ่อน" ของพระสงฆ์ไทย ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นทางการ ถือว่าเป็นงานท้าทายพระไทยยิ่งนัก ความจริงแล้ว ควรจะเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ หรือมหาเถรสมาคม ด้วยซ้ำไป แต่ถ้านั่งคิดอยู่แต่ในประเทศไทยก็ไม่มีทางสำเร็จ จะให้สำเร็จก็ต้องอาศัยพระไทยในต่างประเทศเป็นผู้ลงมือทำ ดังท่านเจ้าคุณเหลาก้าวนำแล้วในวันนี้

 

 

 

 

และต่อไปนี้ คือโครงการที่นำเสนอผ่าน "องค์การพระธรรมทูตโลก : THE WORLD BUDDHIST DHAMMADUTA ORGANIZATION" ชื่อย่อว่า WDO

 

 

 

 

 


 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 03 มกราคม 2563

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264