PAY OFF ก่อนสิ้นปี !

 

 

พระธรรมเสนาบดีปิดบัญชีหนี้สินวัดชิโน่ฮิลส์

 

หลังยืดเยื้อยาวนานมาหลายเจ้าอาวาส

 

 

 

 

 

 

พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)

 

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ประธานกรรมการอำนวยการสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ

 

 

 

 

 


 

 

 

ข่าวจาก วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ หรือวัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์ เมืองชิโน่ฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย รายงานว่า เมื่อเวลา 13:00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวัดพระธาตุดอยสุเทพ นัดพิเศษ โดยแจ้งว่า เป็นการประชุมเพื่อการชำระหนี้ค่าที่ดินวัดเป็นงวดสุดท้าย (Pay off)

 

 

ทั้งนี้ มีบัญชาจาก "พระธรรมเสนาบดี" เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโน่ฮิลส์ ให้พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) พร้อมด้วย คุณชวน ผัดวรรณ์ เหรัญญิกวัดพระธาตุดอยสุเทพ บินด่วนจากประเทศไทย มุ่งหน้าไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโน่ ฮิลส์ นำเช็คเงินสดจำนวน 150,000 ดอลล่าร์ เข้าสมทบกับเงินในบัญชีวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเออีกจำนวนหนึ่ง เป็นยอดเงินรวม 659.000 ดอลล่าร์ (หกแสน ห้าหมื่น เก้าพัน ดอลล่าร์) เพื่อชำระหนี้ค่าที่ดินของวัดเป็นงวดสุดท้าย ให้ทันก่อนวันสิ้นปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ มีพระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดทั้งหมด เป็นเอกฉันท์

 

 

 

 

 

 

 

พระครูวิเทศกัลยาณธรรม

 

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโน่ ฮิลส์

 

 

 

 

 

ข่าวการเพย์ออฟที่ดิน วัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์ ซึ่งปัจจุบันคือ วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ นั้น ถือว่าเป็น "ข่าวใหญ่" ระดับ "หน้าหนึ่ง" ของแวดวงชาวพุทธไทยในสหรัฐอเมริกา เรียกได้ว่าเป็นระดับ "มหากาพย์" เลยทีเดียว

 

 

โดยเริ่มแรกนั้น หลวงพ่อสมบัติ ญาณวโร จากวัดสามง่าม เดินทางมาสหรัฐอเมริกา และได้ริเริ่มตั้งวัดโพธิวารีรังสฤษดิ์ขึ้นที่เมืองวิทเทียร์ และต่อมาในปี พ.ศ.2539 ได้ทำการซื้อที่ดินแห่งใหม่ในเมืองชิโน่ฮิลส์ (Chino Hills) มีเนื้อที่ 7.5 เอเคอร์ หรือประมาณ 18 ไร่ ด้วยตั้งใจว่าจะขยับขยายออกจากที่เดิม ซึ่งไม่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมของวัด และได้ตั้งชื่อวัดแห่งใหม่ว่า "วัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์" ตามชื่อเมือง

สถานที่แห่งใหม่ซื้อมาในราคา 1,600,000 ดอลล่าร์ หรือ 1.6 ล้านเหรียญ ทั้งนี้มีการทำสัญญาผ่อนจ่ายในอัตราเดือนละ 24,000 เหรียญ ซึ่งถือว่าสูงมากๆ หากแต่หลวงพ่อสมบัติมีวิชาดี เป็นโหราจารย์ชั้นแนวหน้า จึงเห็นว่าราคานี้ไม่หนักหนาที่ท่านจะหาเงินมาผ่อนได้แบบสบายๆ

 

 

ครั้นตั้งวัดใหม่ได้ไม่กี่เดือน หลวงพ่อสมบัติ ได้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรักษาอาการป่วย พอถึงเดือนกรกฎาคม 2540 ก็ได้ถึงแก่มรณภาพลงที่เมืองไทย ทิ้งวัดและหนี้สินกองมหึมาไว้ให้แก่พระและญาติโยมด้านหลัง ซึ่งคณะสงฆ์และกรรมการวัด เห็นควรนิมนต์ให้ พระมหาบุญก้ำ ฐิตเวโท ป.ธ.9 พระธรรมทูตจากวัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส โดยมีหลวงพ่อวิเวกานันทะ (สหัส ปริสุทฺโธ) เป็นพระพี่เลี้ยง

 

 

พระมหาบุญก้ำ และคณะสงฆ์ พยุงสถานะของวัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์ มาได้ระยะหนึ่ง ก็มองเห็นอนาคตของวัดว่าจะต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป จึงได้กราบอาราธนา "พระพุทธิวงศมุนี" (บำรุง ฐานุตฺตโร) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เข้ามาเป็นผู้อำนวยการพัฒนาวัด ซึ่งพระมหาบุญก้ำได้ขอลาออกจากตำแหน่ง และญาติโยมได้สร้างวัดใหม่ถวายในเมืองเอลเมนเต้ ชื่อว่า "วัดพุทธคุณ" ทั้งนี้ พระพุทธิวงศมุนี ได้แต่งตั้งให้ ดร.พระมหาสิงห์ทน นราสโภ (คำซาว) ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธิชิโน่ฮิลส์ เป็นรูปที่ 3 ผลัดอำนาจกันในเดือนมิถุนายน 2543 และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดพระพุทธชินราช"

 

 

ดร.พระมหาสิงห์ทน ปฏิบัติหน้าที่ได้ระยะหนึ่ง ก็มีงานเผยแผ่ด้านอื่น จึงขอลาออกจากตำแหน่ง หลวงพ่อวัดใหญ่พิษณุโลกจึงนิมนต์ "หลวงพ่อแขก" จากวัดสุนทรประดิษฐ์หรือวัดบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีวิชาดีชื่อว่า "สิงห์ป้อนเหยื่อ" ให้มาช่วยพยุงวัดพระพุทธชินราช ซึ่งหลวงพ่อแขกก็มาช่วยงานได้ระยะหนึ่ง จึงเห็นว่าสมควรแก่เวลา เพราะอายุมากแล้ว อยากจะกลับไปอยู่กับลูกหลานญาติมิตรที่บ้านเกิด

 

 

ถึงช่วงนี้ วัดพระพุทธชินราช ได้กลับคืนสู่สถานะดั้งเดิม คือทางวัดใหญ่พิษณุโลกไม่มีตัวพระภิกษุที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส หลวงพ่อพระพุทธิวงศมุนี จึงอนุญาตให้พระสงฆ์และญาติโยมทางสหรัฐอเมริกาได้หาเจ้าอาวาสใหม่ และอนุญาตให้กลับไปใช้ชื่อวัดเก่า คือ วัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์ ได้ตามเดิม ส่วนวัดเดิมได้ก้าวเข้าสู่ระบบใหม่ คือมี CEO เป็นผู้นำสูงสุด และมีเจ้าอาวาสเป็นประธานบริหาร ตามคำสั่งของ CEO ทั้งนี้ หลวงพ่อวิเวกานันทะ ได้รับตำแหน่ง CEO และได้ตั้งให้ พระมหาไพบูลย์ และพระมหาชนะ ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตามวาระ

 

 

แต่ต่อมา มีปัญหาว่าด้วยสถานะของ CEO เกิดการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันขึ้นยาวนาน ส่งผลให้พระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง แยกตัวออกไปตั้ง "วัดทุ่งเศรษฐี" ขึ้นที่เมืองเซอริโทส

 

 

ในปี พ.ศ.2549 เกิดเรื่องเศร้า เมื่อหลวงพ่อวิเวกานันทะ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ถึงแก่มรณภาพ เป็นอันหมดสิ้นพระสงฆ์ชุดเดิมที่เดินทางมากับหลวงพ่อสมบัติ (เหลือพระอาจารย์ธวัชชัย ชิโนรโส เพียงรูปเดียว แต่ท่านปฏิเสธไม่รับตำแหน่งใดๆ)

 

 

และทางวัดไทยแอลเอ โดยพระเทพมงคลวิเทศ ได้ส่ง พระครูใบฎีกาฐิติกร กลฺยาณธมฺโม ครูใหญ่วัดไทยแอลเอ เข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส สืบมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

ในปี พ.ศ.2555 พระครูใบฎีกาฐิติกร เจ้าอาวาสวัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์ และคณะสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด ได้กราบอาราธนา "พระธรรมเสนาบดี" เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้ามาเป็นประธานอำนวยการสร้าง พร้อมกับได้ยกวัดพุทธิชิโน่ฮิลส์ถวายแก่หลวงพ่อพระธรรมเสนาบดี (ขณะยังมีสมณศักดิ์ที่ พระเทพวรสิทธาจารย์) ซึ่งได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ ได้เข้ารับภาระค่าที่ดินของวัดพุทธิชิโน่ ฮิลส์ ทั้งยังคงเหลือทั้งหมด ร่วมๆ 1,000,000 ดอลล่าร์ โดยเริ่มทำการผ่อนจ่ายมาตั้งแต่เดินสิงหาคม พ.ศ.2555 ในอัตราเดือนละ 10,000 ดอลล่าร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณเดือนละ 300,000 บาท

 

 

นับระยะเวลาจากวันที่วัดพุทธิชิโน่ฮิลส์ก่อตั้งขึ้นมาจนถึงปีนี้นั้น ก็จะย่างเข้าปีที่ 24 ยังมีโครงการอีกมากมายที่ต้องดำเนินการ แต่ยังติดที่ว่า "ค่าที่ดินยังผ่อนชำระไม่หมด" ยังเหลืออีกตั้ง 6 แสนกว่าเหรียญ คิดดอกเบี้ยด้วยก็คงเกิน  7  แสน พระธรรมเสนาบดี จึงตัดสินใจ "เคลียร์ปัญหาเก่า" ที่ยืดเยื้อมายาวนาน สางหนี้เก่าของวัดให้หมดสิ้นเสียก่อน เรียกเป็นภาษาสมัย ร.5 ว่า "เลิกทาส" โดยกำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 เป็นวันเริ่มศักราชใหม่ของวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโน่ฮิลส์

 

 

โดยบัญชาการให้ พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดี มจร. พร้อมด้วย คุณชวน ผัดวรรณ์ เหรัญญิกวัดพระธาตุดอยสุเทพ นำเอาเช็คเงินสดจำนวน 150,000 ดอลล่าร์ มาถวายท่านพระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุเทพยูเอสเอ เพื่อนำไปสมทบกับเงินในบัญชีอีกจำนวนหนึ่ง รวมแล้วเป็นเงิน 659,000 ดอลล่าร์ คิดเป็นเงินไทยก็ตกเกือบๆ 20 ล้านบาท ชำระสะสางหนี้สินของวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ ให้เป็นอิสระ จะคิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งอื่นใดก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

 

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จึงถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของวัดพุทธิ ชิโน่ ฮิลส์ หรือวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ในปัจจุบัน

 

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน มีอดีตเจ้าอาวาสมากมายถึง 9 รูปในระยะเวลาเพียง 24 ปี เฉลี่ยองค์ละไม่ถึง 3 ปีด้วยซ้ำ การสามารถดำเนินงาน "ปิดจ็อบ" ชำระหนี้สินได้เสร็จสิ้นครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นบารมีของพระธรรมเสนาบดี ซึ่งอาจหาญยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ "วัดพุทธิชิโน่ฮิลส์" ในขณะที่ใครหลายคนก็ถอย หลายคนก็ทิ้งไป และหลายคนก็ตะโกนเตือนว่า "ระวังนะ อันตราย จะไปไม่รอด ฯลฯ" ใจใหญ่ไม่เกินร้อย รับรองว่าไม่กล้าเข้าไปอุ้มปัญหาวัดพุทธิชิโน่ฮิลส์แน่

 

 

แต่ถึงกระนั้น พระธรรมเสนาบดี ท่านก็ปรารภว่า สิ่งที่ท่านทำได้ในวันนี้ นับว่าเป็นคุณงามความดี ความเสียสละ ของทุกท่าน ทุกรูป ทุกคน ตั้งแต่ท่านอดีตเจ้าอาวาสรูปแรก คือหลวงพ่อสมบัติ ผู้ก่อตั้งวัด ท่านเจ้าอาวาสที่ผ่านมาทุกรูป คณะกรรมการ พระสงฆ์องค์เณรที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคน ผู้อุปถัมภ์บำรุงวัดพุทธิชิโน่ฮิลส์เรื่อยมา เปรียบเสมือนมือนับร้อยนับพันที่รังสรรค์ ช่วยกันเข็นกงล้อแห่งธรรมให้หมุนมาถึงวันนี้ได้ ท่านเป็นแต่เพียง "มือสุดท้าย" ที่เข้ามาสัมผัสเท่านั้น "วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เป็นสมบัติของทุกคน" พระธรรมเสนาบดีย้ำ

 

อย่างไรก็ตาม พระธรรมเสนาบดี ยังมีความคิดว่า "ยังมีงานพระศาสนาอีกมากมายในวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอแห่งนี้ ทั้งนี้ เพื่อจะให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม กับการที่พุทธศาสนิกชน พระเจ้าพระสงฆ์ มากมาย ได้เสียสละเพื่อวัดแห่งนี้มาจนบัดนี้" ดังนั้น นับจากวันนี้เป็นต้นไป วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ก็คงจะมีโครงการอะไรใหม่ๆ ให้ญาติโยมชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ชื่นชมยินดี สิ้นสุดกันทีกับความเหนื่อยล้ามายาวนาน ไชโย้ and Thank you 3 times !

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 30 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264