มส. ชุดใหม่ ตั้งเจ้าอาวาสวัดใหญ่ !

 

 

สระเกศ สามพระยา และเจ้าคณะ กทม.

 

 

ปิดทางอดีตเจ้าคุณกลับนั่งเก้าอี้เดิม

 

 

 

 

 

 

 

อา..และแล้ว "ผลงาน" ของคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดใหม่ ที่เรียกว่า ชุดพระราชทาน ชุดแรกในประวัติศาสตร์ก็ออกมาแล้ว สมอกสมใจคนไทยทั่วหน้า เพราะว่าน่าจะมีการประชุม "วางแผนงาน" รื้อหรือปรับโครงสร้างหลายอย่างที่ไม่เข้าที่เข้าทาง กลับกลายเป็นการทำงาน "รูทีน" ที่มหาเถรสมาคมชุดก่อนๆ ทำกันมาจนเป็นประเพณีไปแล้ว ไม่ต่างกัน

 

 

ข่าวสารที่ออกมา บอกนัยยะได้หลายอย่าง เช่นข่าวลือที่ว่า จะมีรายการ "เสือข้ามห้วย" มีการย้ายวัดไปครองวัดใหญ่ของสมเด็จใหม่บางรูป ก็ตกไป เป็นเพียงแค่ข่าวลือ แต่ลือสนั่นไปถึงเมืองนอก งานนี้ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งก็นอนฝันดี ไม่มีใครมาแย่งวัดอีกต่อไป

 

 

การแต่งตั้งครั้งนี้ ถ้าจะมีผลก็คงจะกระทบกับ "อดีตเจ้าอาวาส" ที่ต้องคดี ว่าคงไม่มีทางจะได้กลับมาครองตำแหน่งเดิมอีกแล้ว แต่จะไปไหนอย่างไร ก็ต้องวิเคราะห์หาทางไปกันเอง ไอ้ที่จะกลับมาเหมือนเดิมนั้น เลิกหวัง

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่น่าผิดหวังนั้น มีหลายประเด็น ได้แก่

 

1. ทำไมรัฐบาลไม่ยอมตั้ง "ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อรับสนองงานมหาเถรสมาคม ชุดใหม่ ให้พร้อมเสร็จ ไม่ต้องมองว่า กลุ่มหนึ่งเป็นเต็มตัว อีกกลุ่มหนึ่งเป็นครึ่งตัว จะทำอะไรก็ไม่เต็มไม้เต็มมือ

 

 

2. กรรมการ มส. ชุดใหม่ เปิดหน้าประวัติศาสตร์ทั้งที น่าจะมีนโยบายอะไรออกมาให้พระเณรได้ชื่นใจกันบ้าง แต่กลับไม่มีอะไรเลย ก็ปัดฝุ่นเอางานเก่าที่คั่งค้างของชุดเก่าเขามาทำ นี่จึงเป็นการเริ่มต้น "ชุดใหม่-ใช้ของเก่า" ทำนองกินของเก่า หรือกินบุญเก่า เท่านั้น

 

 

3. วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ศกนี้ โป๊ปฟรานซิส ผู้นำศาสนา "นัมเบอร์วัน" ของโลก จะเสด็จเยือนประเทศไทย น่าจะได้มีข่าวโครงการหรือการตั้งคณะกรรมการทำงาน เพื่อรับกับการเสด็จเยือนของโป๊ปในทางเป็นคุณแก่คณะสงฆ์ไทย ให้พระเณรได้ทราบกันบ้าง คนใหญ่คนโตระดับโลกมาเยือนประเทศไทยทั้งที รัฐบาลยังต้องออกเสียงยินดีต้อนรับ แล้วคณะสงฆ์ไทยซึ่งเป็นเจ้าถิ่นทางด้านศาสนา จะไม่แสดงไมตรีจิตต่อเขาเลยเชียวหรือ

 

นี่นะหรือคือกรรมการ มส. ชุดพระราชทาน

 

ถามว่า ทำอะไรให้สมกับชุดพระราชทานบ้าง

 

งานเด็กๆ แบบนี้ ใครๆ ก็ทำได้ !

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติตั้งเจ้าคณะกทม.-เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ-วัดสามพระยา

 

วันนี้ (30 ต.ค.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   รองโฆษก พศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม  ครั้งที่ 26/2562 ซึ่งเป็นการประชุมมส.ครั้งแรกของคณะกรรมการ มส. ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นใหม่ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ว่า มส. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง

 

 

พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพฯ เป็นเจ้าคณะกรุงเทพฯ

 

พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ

 

พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตติสุขุโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา รักษาการเจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นเจ้าอาวาสวัดสามพระยา

 

พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล กิตฺติปาโล) เจ้าอาวาสวัดจรณาราม จ.พัทลุง รักษาการเจ้าคณะ จ.พัทลุง (ธ) เป็นเจ้าคณะ จ.พัทลุง (ธ)

 

พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นรักษาการเจ้าคณะ จ.ชลบุรี (ธ)

 

พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรรมการ มส. เป็นรักษาการเจ้าคณะ จ.จันทบุรี (ธ)

 

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 31 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264