เปิดเต็ม !

 

 

เอกสารสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ผันงบประมาณให้หน่วยงานรัฐอื่น ทั้งศาลยุติธรรม ปปช. ฯลฯ

 

 

 

 

 

ปปช. ขอเงินสำนักพุทธ

 

 

ศาลยุติธรรมขอเงินสำนักพุทธ

 

 

หนังสือตอบรับจากสำนักพุทธ

 

 

กรมบัญชีกลาง ตอบคำถาม

 

 

 

 

 

 

เอ็นซี ฮอลิเดย์ ฟ้องสำนักพุทธ

 

 

กดที่ภาพเพื่อชม

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264