เทย่ามช่วยน้ำท่วม !

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม นำคณะสงฆ์ มีพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าคณะภาค 7 วัดปทุมคงคา ประธานกรรมการบริหารหมู่บ้านศีลห้า พร้อมด้วยพระสงฆ์ ลงพื้นที่ประสพภัยในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน ศกนี้ ที่ผ่านมา เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ชาวไทยที่ประสพอุทกภัยร้ายแรงในหลายพื้นที่

 

ที่มา : เฟสบุ๊ควัดยานนาวา : 6 กันยายน 2562

 

 

 

 
 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 6 กันยายน 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264