เข้าพุทธมณฑล !

 

 

บิ๊กตู่ นายกรัฐมนตรี

นำ ครม. เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

ท่ามกลางมหาเถรสมาคม

 

 

 

 

 

 

บันทึกประวัติศาสตร์

 

28 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ-ข่าว : ทำเนียบรัฐบาลไทย : 28 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264