พ้นคุกชุดสอง !

 

 

ศาลอุทธรณ์ให้ประกันเจ้าคุณเอื้อน

 

เงื่อนไขเดียวกับเจ้าคุณธงชัย

 

 

 

 

 

 

 

ศาลอุทธรณ์ให้ประกัน "อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา" คดีร่วมฟอกเงิน

 

 

อดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่คดีร่วมฟอกเงินทุจริตงบสำนักพุทธฯได้ประกันอีก 2 คน ศาลอุทธรณ์ให้ประกัน "อดีตเจ้าอาวาส-อดีต ผช.เจ้าอาวาส วัดสามพระยา" ห้ามออกนอกประเทศ-รายงานตัวทุกเดือน

 

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 62 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ลได้อ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์การพิจารณาปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) จำเลย ในคดีฟอกเงินทุจริตจัดสรรงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ของวัดสามพระยา หมายเลขดำ อท.196/2561 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปราบการทุจริต 1 ได้ยื่นฟ้อง "พระพรหมดิลก" (เอื้อน หาสธมฺโม) หรือ นายเอื้อน กลิ่นสาลี อายุ 74 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา , กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และ พระอรรถกิจโสภณ หรือนายสมทรง อรรถกฤษณ์ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ และอดีตเลขาฯ เจ้าคณะกรุงเทพ เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เพื่อให้ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานฯ , ร่วมกันฟอกเงินอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

 

ทั้งนี้ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 16 พ.ค.62 เป็นคดีหมายเลขแดง อท.122/2562 ให้จำคุก "อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา" จำเลยที่ 1 ฐานร่วมกันฟอกเงิน 2 กระทงๆ ละ 2 ปี รวมจำคุก 6 ปี และ "อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ " จำเลยที่ 2 จำคุก 2 กระทงๆ ละ 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 3 ปี ซึ่งจำเลยทั้งสอง ยื่นประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คดี

ศาลอุทธรณ์ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้มีการสืบพยานจนเสร็จสิ้นแล้วจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดมาทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา กรณีจึงไม่น่าที่จำเลยทั้งสอง จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน โดยขณะเกิดเหตุจำเลยทั้งสอง ก็เป็นพระภิกษุอยู่ในพระธรรมวินัย อีกทั้งยังไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดที่ส่อว่าจำเลยทั้งสองจะหลบหนี ประกอบกับหลักประกันที่จำเลยทั้งสองเสนอมาเป็นเงินสด ซึ่งน่าเชื่อถือ

ศาลอุทธรณ์จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสองระหว่างอุทธรณ์คดีนี้ และเนื่องจากคดีนี้ มีค่าความเสียหายจำนวนมาก จึงให้ตีราคาหลักประกัน จำเลยคนละ 2 ล้านบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยทั้งสอง มารายงานตัวต่อศาลชั้นต้น 1 เดือน/ครั้ง ตามวันเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดไปจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษา และห้ามจำเลยเดินทางออกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล โดยให้ศาลชั้นต้นแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วก่อนปล่อยตัวจำเลยทั้งสอง อย่างไรก็ดี หากมีพฤติการณ์ว่าจำเลยทั้งสอง จะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน หรือข่มขู่พยาน หรือมีพฤติการณ์อันใดอันอาจทำให้เสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมในรูปคดี ก็ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งถอนประกันตัวจำเลยทั้งสองทันที

นอกจากคดีดังกล่าวแล้ว "อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา" ก็ยังยื่นคำร้องประกันตัวต่อศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขดำ อท.254/2562 ที่อัยการสำนักงานคดีปราบปรามทุจริตฯ ยื่นฟ้อง อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นจำเลยที่ 5 ร่วมกับนายพนม ศรศิลป์ อดีต ผอ.พศ. และพวกรวม 5 คนที่มีทั้งพระเถระชั้นผู้ใหญ่ กับฆราวาส ร่วมกันทุจริตเงินงบประมาณ พศ. อีก 1 สำนวนด้วย (คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา)

ศาลอุทธรณ์ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว "อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา" จำเลยที่ 5 ด้วยเหตุเช่นเดียวกันซึ่งยังไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่ส่อว่าจำเลยที่ 5 จะหลบหนี ประกอบกับอัยการโจทก์ไม่คัดค้าน โดยคดีมีมูลราคาความเสียหายจำนวนมาก จึงให้ตีราคาหลักประกัน 2 ล้านบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกันด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับคดีที่ยื่นฟ้อง "พระเถระชั้นผู้ใหญ่" วัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ในข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินการทุจริตงบประมาณ พศ. นั้น ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 ที่ผ่านมา "ศาลอุทธรณ์" ก็มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว "พระพรหมสิทธิ ธงชัย สุขโข" หรือนายธงชัย สุขโข อายุ 63 ปี อดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรอง และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร , อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม จำเลยที่ 5 คดีหมายเลขดำ อท.257/2561 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายพนม อดีต ผอ.พศ. กับพวกรวม 5 คน ซึ่งมีทั้งพระเถระชั้นผู้ใหญ่ กับฆราวาส เป็นจำเลยที่ 1-5 (คดีอยู่ระหว่างพิจารณา) โดยศาลอุทธรณ์ตีราคาหลักประกัน 2.5 ล้านบาท และกำหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ประกันตัว "พระเมธีสุทธิกร หรือพระราชอุปเสณาภรณ์ หรือพระมหาสังคม" หรือนายสังคม สังฆะพัฒน์ อายุ 48 ปี , พระวิจิตรธรรมาภรณ์ หรือเจ้าคุณเทอด หรือนายเทอด วงศ์ชอุ่ม อายุ 48 ปี ทั้งสองเป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ในคดีหมายเลขดำที่ อท.205/2561ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริต 4 ยื่นฟ้อง ร่วมกับฆราวาสอีก 1 คน (คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา) โดยศาลอุทธรณ์ ตีราคาหลักประกัน สำหรับ "อดีต ผช.เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ" ทั้ง 2 คนๆ ละ 2 ล้านบาท ด้วยการกำหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกันทุกประการ

โดยการยื่นฟ้องพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในวัดพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น ปัจจุบันมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้รับการประกันตัวโดยคำสั่งศาลอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 5 คน คือ อดีตเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กับวัดสามพระยา ส่วนฆราวาสนั้นยังไม่มี จำเลยคนใดได้ประกันตัวระหว่างการพิจารณา

 

 

ข่าว : โพสต์ทูเดย์ : 26 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264