สถาปนา 4 สมเด็จ !

 

 

มหานิกาย 2 ธรรมยุต 2 อื่นๆ อีก 70 รูป

 

 

 

 

 

 

 

พระพรหมวชิรญาณ เป็น สมเด็จพระมหาธีราจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพรหมมุนี เป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าคุณธงชัย เป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระศาสนโสภณ เป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ว.ตอแหล เป็น เจ้าคุณตอแหล คนแรก

 

และอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 25 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264