คณะสงฆ์ไทยสูญเสียซ้ำสอง !

 

 

หลวงปู่ปวง วัดศรีโคมคำ ละสังขาร

 

สิริอายุ 102 พรรษา 82

 

อาวุโสสูงสุดในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

(ปวง ธมฺมปญฺโญ น.ธ.เอก ป.ธ.5)

 

เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

อดีตเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

พระมหาเถระอาวุโสนักปราชญ์แห่งล้านนาไทย

 

 

 

ได้ละสังขาร ณ โรงพยาบาลพะเยา เมื่อเวลา 20.11 น. วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 ศิษยานุศิษย์เชิญสรีระสังขารเข้าสูวัดศรีโคมคำ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายต่อไป

 

 

 

 

 

 

แถลงการณ์ อาการอาพาธ ของหลวงปู่

โดยคณะแพทย์โรงพยาบาลพะเยาก่อนหลวงปู่จะละสังขาร

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน29 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264