ให้นโยบายศาสนา !

 

 

องคมนตรี "ไพบูลย์" เข้าพุทธมณฑล

ระดม ผอ.พศจ. ทั่วประเทศเข้ารับฟังโอวาท

ประกาศนโยบายองคมนตรีคุมสำนักพุทธฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

อา..ก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับท่านพระครู เพราะดูข่าวแต่ไหนแต่ไรมา ก็จะพบว่ามีแต่ "รองนายกรัฐมนตรี" หรือ "รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ" เป็นผู้ให้แนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่วันนี้ ท่านองคมนตรี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้ออกหน้าแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงาน ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เมื่อรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ตำแหน่งพระสังฆาธิการระดับสูง คือ เจ้าคณะภาค ไปจนถึงกรรมการมหาเถรสมาคม ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากสำนักพระราชวัง จึงอาจจะมีการบัญชาการผ่านสำนักงานองคมนตรีก็เป็นได้ และท่าน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ก็น่าจะเป็นองคมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้ วันนี้จึงออกงานแรก ให้นโยบายก่อน ถ้าเป็นเช่นนั้น หลังจากนี้ไป พระสงฆ์องค์เณรและชาวพุทธทั่วไทย คงจะได้เห็นบทบาทขององคมนตรีท่านนี้มากยิ่งขึ้น จึงขอกล่าวคำว่า Welcome !

 

 

 

 

 

 

 

 

พศ. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสู่การปฏิบัติงาน

 

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ให้การต้อนรับ-เข้าอบรบรมโครงการดังกล่าว  ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 11 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264