หมดลายเสือ !

 

 

คึกฤทธิ์พักพุทธวจน

หันมาใช้กฎหมายจัดการแทน

ฟ้องครูนัทหมิ่นประมาท

 

 

 

 

 

 

 

 

สบง VS ผ้าถุง

 

หมู่หรือจ่า ถ้าคึกฤทธิ์แพ้ ก็คงต้องหันไปนุ่งผ้าถุงแทนสบง

แม้แต่กางเกงก็หมดสิทธิ์ใช้ เพราะอายให้อิสตรี

 

 

 

 

 

อา..เห็นไหมล่ะครับท่านพระครู ที่คุยโวโอหังเอาไว้น่ะ "ลำพังพุทธวจนเพียงอย่างเดียวก็แก้ปัญหาชีวิตได้หมดสิ้น ไม่ต้องพึ่งพาอะไรในโลกใบนี้เลย แม้แต่อรรถกถาก็ไม่ต้องสนใจ เพราะมิใช่คำของพระพุทธเจ้า แต่เป็นเดียรถีย์ ฯลฯ" แล้ววันนี้ คึกฤทธิ์จอมอหังการณ์ก็หมดลาย ยอมหันไปใช้ "กฎหมาย" และ "ทนายความ" แทนพุทธวจน หนักกว่าไม่ยอมใช้อรรถกถาเสียอีก เฮ้อ ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน พอแตกใบอ่อนกลายเป็นบ้องกัญชา ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

คึกฤทธิ์ พุทธวจน : เจ้าของวาทะ "ใช้พุทธวจนเพียงอย่างเดียว แม้แต่อรรถกถาก็ไม่ต้องสนใจ" แต่สุดท้ายหันไปใช้กฎหมายเล่นงานคนที่วิจารณ์ตนเอง ด้วยข้อหาหมิ่นประมาท

 

 

อ้อยเตโช : เจ้าของทฤษฎี "ใช้ไฟเผากิเลสโดยตรง โดยไม่ต้องใช้หลักธรรมคำสอนอื่นใด" และเจ้าของวาทกรรม "กฎแห่งกรรมทำงานช้า ขอใช้กฎหมายทำงานก่อน" ฟ้องผู้ที่เห็นต่างและวิจารณ์ตนเอง ด้วยข้อหาหมิ่นประมาท

 

 

เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่า ทั้งสองคนนี้ เป็นคนตลบแตลง พูดอย่างทำอย่าง เป็นคนลวงโลก แรกๆ ก็มอมเมาผู้คนว่าขอให้เชื่อทฤษฎีของตนเองเท่านั้น จะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้ แต่ครั้นตนเองเจอปัญหาเข้าบ้าง กลับวิ่งไปขอใช้บริการจากสำนักงานทนายความ สับปลับเสียไม่มี แต่ก็ดีฮ่ะ พฤติกรรมมันจะส่อฟ้องกำพืดให้คนรู้ ว่าพวกนี้คือนักบุญหรือคนบาป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊ค ครูนัท หนอนพระไตรปิฎก : 9 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264