บิ๊กเซอร์ไพรซ์ !

 

มส.ลงมติตั้งสมเด็จจุณฑ์

เป็นประธานกรรมการปริยัติธรรม

ตามพระราชบัญญัติใหม่

 

ถามว่า ผิดฝาผิดตัวหรือไม่ ?

 

 

 

 

 

สมเด็จพระวันรัต (จุณฑ์ พฺรหมคุตฺโต ป.ธ.9)

 

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

 

ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

 

 

 

 

อา..ไม่อยากตีปลาหน้าไซ หรือหมิ่นประมาทความเห็นของมหาเถรสมาคม หรอกนะฮะ แต่ทว่าการตั้ง "สมเด็จจุณฑ์" มาเป็นประธานนั้น มองยังไงมันก็เป็นเพียงเกมการ "กินโควต้า" ในส่วนของธรรมยุต/มหานิกาย เสียมากกว่า เหมือนๆ กับว่า ตำแหน่งใหญ่ กูเอา แต่การทำงานนั้น โยนให้มหานิกายทำ

 

 

ก็ดูสิว่า เมื่อเอาเจ้าคุณจุณฑ์ มานั่งหัวโต๊ะแล้ว กลางโต๊ะและหางโต๊ะ ล้วนแต่เป็นกรรมการในส่วนของ มจร. ซึ่งเป็นมหานิกายเสียเป็นส่วนใหญ่ ไล่ตั้งแต่ พระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดี มจร. พระราชปริยติกวี (สมจินต์) อธิการบดี มจร. และ พระราชวรมุนี (พล) รองอธิการบดี มจร. ยังไม่พอ พ่อยังไปลากเอา "เจ้าคุณชัยวัฒน์" วัดพระปฐมเจดีย์ เข้ามาอีกหนึ่งพระหน่อ ในขณะที่ฝ่ายธรรมยุตนั้นมีเพียง "อธิการบดี มมร." เพียงพระหน่อเดียว ที่เข้ามาในสภาใหม่แห่งนี้ แล้วถามว่า นี่หรือคือระบบการทำงานของคณะสงฆ์ไทย โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ซึ่งต้องการการทำงานที่ไร้การเมืองมากที่สุด มิใช่เรื่องระหว่างธรรมยุตกับมหานิกาย แต่ต้องการหลักการ "Put the right man on the right job" มากที่สุด มิใช่เรื่องของ "มือใครยาวสาวได้สาวเอา" ดังที่เห็น

 

 

อย่างกรณี "เจ้าคุณพล" นั้น ก็เป็นรองอธิการบดี มจร. อยู่แล้ว แล้วถามว่าเอาเข้ามาทำไมในกรรมการชุดนี้ อาจจะอ้างว่า "เพราะเจ้าคุณพลคือคนทำงาน หรือคนวิ่งงาน จน พรบ.ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี" ถ้างั้นก็แสดงว่า งานนี้ธรรมยุต "ตีกิน" งานไม่ทำ แต่พอตำแหน่งมา "กูคว้า" ทำนองชุบมือเปิป

 

 

ดูไปเถิดว่า ต่อไป สมเด็จจุณฑ์ จะทำงานสไตล์ไหน เชื่อไหมว่า อะไรๆ ก็คงจะ "โยน" ให้พระพรหมบัณฑิตทำ เพราะว่าว่าง ไม่มีงานใน มจร. อีกต่อไปแล้ว นี่ไงที่ว่า เอาตำแหน่ง แต่ไม่เอางาน หรือคนทำงานไม่ให้ตำแหน่งเขา น่าเศร้าไหมครับท่านพระครู ?

 

 

 

 
 

 

 

มหานิกาย/ มจร. ล้นห้อง !

 

 

 

 

ภาพข้างต้นนี้ เป็นการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา พิจารณาแนวทางการทำอนุบัญญัติเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษา ที่ว่านี้แหละ เป็นรอบสุดท้าย ปรากฏว่า ทางมหาจุฬาฯ ตั้งแต่อธิการบดี ไปยันเจ้าหน้าที่ทุกแผนก ต่างขนกำลังพลไปจนล้นห้องประชุมพุทธมณฑล (รวมทั้งเจ้าคุณพลและเจ้าคณะในฝ่ายมหานิกายหลายรูปด้วย) ประธานการประชุมก็ยกให้ "เจ้าคุณมีชัย" รองเจ้าคณะภาค 1 ขึ้นนั่งทำงาน ฝ่ายธรรมยุตแทบไม่มีใครไป ถามว่า สมเด็จพระวันรัต หายไปไหน ทำไมไม่ไปประชุม ?

 

 

แล้ววันนี้ พอมีการพิจารณาตำแหน่ง สมเด็จพระวันรัต กลับคว้าเก้าอี้ไปนั่งเฉย แบบนี้มันหมายความว่ายังไง จะขับเคลื่อนการศึกษาแบบเฉโกกันตั้งแต่แรกเลยหรือ ?

 

 

พูดได้เลยว่า การตั้งกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมครั้งนี้ "อั๊กลี่" ที่สุด ในรอบสิบปี เอ้า ! ใครที่เกี่ยวข้อง จะชี้แจงยังไงก็ว่ามา เดี๋ยวจะหาว่าอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะลำเอียง ไม่ได้ดังใจ หรือเชียร์ใคร พอคนนั้นไม่ได้เป็นก็ตีโพยตีพาย แสดงหลักการและเหตุผลมา ให้มันโปร่งใส อย่าทำลับๆ ล่อๆ

 

 

 

 

 

 

ตั้ง "สมเด็จพระวันรัต" ปธ.กก.การศึกษาพระปริยัติธรรม

 

มส. มีมติแต่งตั้ง "สมเด็จพระวันรัต" เจ้าอาวาสวัดบวรฯ เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม พร้อมแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

 

วันนี้ (1 พ.ค.) นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต กรรมการ มส. เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานคณะกรรมการฯ

ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส. เจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาส พระเทพมหาเจติยาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง พระราชวรมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษาของ มส. ศ.ธงทอง จันทรางศุ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และตน เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 8 ที่ระบุว่า ให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะหนึ่ง โดยมาตรา 8 (1) ระบุว่า ประธานกรรมการรูปหนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ มส. และมาตรา 8 (4) ที่ระบุว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 รูปหรือคน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ มส. ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชต่อไป

 

 

สำหรับในส่วนของคณะกรรมการ กำหนดไว้ในมาตรา 8(3) ระบุว่า กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผอ.สำนักงบประมาณ และเลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยให้ ผอ.พศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 1 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264