เงินทอนวัดเริ่มออกฤทธิ์

 

พระสังฆาธิการไทยไม่ทำเรื่องเบิกนิตยภัต

 

ต่างประเทศมากถึง 105 รูป

 

สำนักพุทธฯ ต้องออกหนังสือแจ้งเตือน

 

"ขอให้ทำเรื่องเบิก"

 

อา..โบราณว่า เคร่งมักนักขาด ผลของการทำนุบำรุงพระศาสนาของประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มา นับเวลาร่วมๆ 200 ปี พบว่ามีเหตุการณ์สำคัญอยู่ 2-3 ครั้ง

 

ครั้งที่ 1 : พ.ศ.2397 จากสาเหตุของการ "ตั้งนิกายใหม่" โดยพระภิกษุวชิรญาณ หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ส่งผลให้พระราชาคณะ (พระเจ้าคุณ) ในนิกายเดิม (มหานิกาย) น้อยใจ จึงพร้อมใจกันลาสิกขามากมายถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ถือว่ามากมายจนน่าตกใจ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้มาตรการเด็ดขาด ออกประกาศ "ห้ามพระสึก" เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ถึงขนาดว่าทรงตราโทษ "ให้เป็นไพร่หลวง" แลกกับการเป็นเจ้าคุณ

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.4 ห้ามพระสึก

 

 

 

 


 

 

 

 

ครั้งที่ 2 : พ.ศ.2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับการสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ด้วยพระกิตติศัพท์ความเคร่งในพระธรรมวินัยมาก เมื่อคราวเสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ในหนเหนือ ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ นั้น ปรากฏว่า "มีพระมาถวายการต้อนรับกะหรอมกะแหรม" ถึงกับทรงบันทึกสาเหตุไว้ในตรวจการณ์คณะสงฆ์ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

พระนครสวรรค์ไม่รับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ครั้งที่ 3 : พ.ศ.2562 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งตั้งกรรมาธิการศาสนาขึ้นมาตรวจสอบบัญชีวัด หนักเข้าถึงขั้นจะออกกฎหมายห้ามพระสงฆ์รับเงินทองและรับมรดก แถมยังดำเนินการ "จับกุมคุมขัง" พระสงฆ์เจ้าอาวาสที่รับเงินอุดหนุนวัดไปจากรัฐบาลอ้างว่าใช้เงินผิดประเภท ก็ปรากฏว่า พระสังฆาธิการจำนวนมาก ไม่ยอมทำเรื่องเบิกเงินค่านิตยภัตตามปกติ ส่งผลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถึงกับต้องทำหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดทั่วประเทศและทั่วโลก ขอให้พระสังฆาธิการทำเรื่องเบิกนิตยภัตตามระเบียบ ซึ่งในเอกสารจากสำนักพุทธฯ ยังระบุด้วยว่า พระสังฆาธิการไทยในต่างประเทศที่มิได้เบิกเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น มีมากมายถึง 105 รูป นับว่าสูดสุดเป็นประวัติการณ์กว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ปัญหาน่าจะรุนแรงพอๆ กับสมัย ร.4

 

 

 

 

 

 

 

พระสังฆาธิการไทยไม่ยอมเบิกนิตยภัตรัฐบาลบิ๊กตู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 15 เมษายน 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264