ผลสอบบาลีปี 62

 

 

ป.ธ.9 ทั่วประเทศ สอบได้ 40

 

 

 

 

 


 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊ควัดสามพระยา : 27 มีนาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264