ปิดปากนอกศาล !

 

 

 

สาวกวัดนาป่าพงยกคำสั่งศาลขู่สื่อ

หยุดเสนอข่าวลบเกี่ยวกับคึกฤทธิ์

 

ไม่งั้นจะฟ้องหมิ่น !

 

 

 

 

 

 

คึกฤทธิ์ คิดไม่ลึก !

 

 

 

 

 

อา..หลังจากขอต่อศาล "ให้พิจารณาคดีเป็นความลับ" แต่ไม่สำเร็จ วันนี้ คึกฤทธิ์ดิ้นอีกเพลง ให้สาวกออกมาส่งเสียงขู่ "สื่อทุกประเภท" มิให้เสนอข่าวในทางลบกับตัวเอง ยกเว้นข่าวดี ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่า พุทธวจน แนวใหม่ ใครฝ่าฝืนก็จะฟ้องหมิ่นประมาท เอ้า ! ไหนล่ะคุณคึกฤทธิ์ เห็นประกาศปาวๆ มาตั้งแต่เริ่มตั้งตัวเป็นศาสดาว่า ให้ซื่อตรงต่อพระธรรมคำสอน สิ่งใดไม่ใช่พุทธวจนก็อย่าไปเชื่อ อย่าไปฟัง อย่าไปทำตาม ดังเช่นพุทธพจน์บทว่า "สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ ความบริสุทธิ์ หรือไม่บริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตัว" ถ้าแน่ใจว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็จะเดือดร้อนอะไร ใครว่าไปก็เป็นเวรกรรมของเขา แล้วทำไมจึงไปอ้างว่า "ตราบใดศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าผิด คึกฤทธิ์ก็ยังบริสุทธิ์"

 

ถามว่า ศาลคือพระศาสดาองค์ใหม่ของลัทธิพุทธวจนอย่างนั้นหรือ จึงสามารถการันตีความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ และถ้าใครไม่ยอมตาม ก็จะฟ้องหมิ่นประมาทเขาน่ะ อยู่ในพุทธวจนข้อไหน เชื่อหรือไม่ว่า มาตรว่าศาลจะพิพากษาว่าผิด คึกฤทธิ์และสาวกก็ยังคงดื้อถือว่าตัวเองบริสุทธิ์อยู่ต่อไป ไม่ต่างจากธัมมชโย

 

ถามด้วยว่า มีพุทธวจนบทไหน บรรทัดใด ที่อนุญาตให้ "ตั้งทีมทนายสู้คดี" ในเวลามีปัญหามาพัวพันตัวเอง

 

นะคุณคึกฤทธิ์นะ ไหนๆ ก็ชอบอ้าง "พุทธวจน" ก็ช่วยอ้างอีกที ว่าที่จะฟ้องร้องน่ะ อยู่ในพุทธวจนเล่มไหน เล่มใหม่หรือเล่มเก่า ?

 

 

 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562


เรื่อง คำสั่งศาลห้ามรายงาน หรือเผยแพร่ข้อความ ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง


เรียน ท่านผู้สื่อข่าว / สื่อมวลชน


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานกระบวนพิจารณาของศาลจังหวัดธัญบุรี ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 ฉบับ

 

ตามที่ มีกลุ่มบุคคล หรือบุคคลภายนอก กระทำการนำภาพและหรือข้อความอันเป็นเท็จ มาโพสต์เผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต เวปไซต์ ช่องทางเฟสบุ๊ค และเผยแพร่ช่องทางสื่อมวลชนอื่นๆ แบบสาธารณะ ที่มีข้อความว่า "พระคึกฤทธิ์ ฉ้อโกงเงินกว่า 500 ล้านบาท" และ "อดีตศิษย์แฉ พระคึกฤทธิ์ ฮุบเงิน บริจาค 515 ล้านบาท ..." และข้อความอื่นๆ นั้น

 

ขอเรียนว่า ข้อความดังกล่าวนั้น เป็นเท็จ และเป็นข้อความที่บิดเบือนข้อเท็จจริง กล่าวให้ร้ายแก่ พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถือเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ที่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามอันเป็นข้อกำหนดที่ศาลจังหวัดธัญบุรี ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.2098/2560 และ คดีหมายเลขดำที่ อ.2364/2560 ซึ่งศาลได้ออกข้อกำหนดห้ามไว้ใน รายงานกระบวนพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า

 

"เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อให้การดำเนินการบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรออกข้อกำหนดห้ามมิให้คู่ความ และกลุ่มบุคคล ที่มาฟังการพิจาณาคดี หรือบุคคลภายนอก กระทำการดังนี้

 

(1) ห้ามถ่ายภาพคู่ความทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลยในบริเวณศาล


(2)
ห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหว เผยแพร่หรือถ่ายทอดภาพเคลื่อนไหวของคู่ความทั้่งสองฝ่ายในบริเวณศาล


(3)
ห้ามรายงาน หรือเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาล โดยไม่ถูกต้อง  หรือเพิ่มเนื้อหา หรือข้อความในลักษณะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง กล่าวให้ร้ายคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือใช้ถ้อยคำหยาบคาย เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเสียชื่อเสียง ไม่ว่าจะเผยแพร่โดยผ่านสื่อประเภทใด

 

หากมีการกระทำฝ่าฝืนข้อห้ามอันเป็นข้อกำหนดดังกล่าว ศาลจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล"

 

ดังนั้น จึงเรียนมายัง ผู้สื่อข่าว / สื่อมวลชน อย่าหลงเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามบุคคลอื่นที่ให้ข่าวอันเป็นเท็จ ท่านสามารถตรวจสอบความจริง

ในคดีได้ที่ศาลจังหวัดธัญบุรี ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา และยังถือว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้มีความผิดใดๆ จึงขอความกรุณามายัง ผู้สื่อข่าว / สื่อมวลชน ได้โปรดให้ความเป็นธรรมแก่ พระคึกฤทธิ์ โสตผโล และได้โปรดลบโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จที่โพสต์ไว้ดังกล่าวเสีย และหยุดเสนอข่าวให้ร้ายคู่ความ และได้มีการฟ้องกลับผู้ฟ้องเท็จต่อศาล และจะดำเนินคดีผู้หมิ่นประมาท เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาต่อไป

 

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ และเพื่อมิให้เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามอันเป็นข้อกำหนดของศาล

 

ขอแสดงความนับถือ

คณะทำงานกฎหมาย วัดนาป่าพง

 

 

 

 

 

 

วัดนาป่าพงร่อนเอกสาร ขอความเป็นธรรมให้พระคึกฤทธิ์

 

คณะทำงานกฎหมายวัดนาป่าพง ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ขอความเป็นธรรมให้ "พระคึกฤทธิ์" โต้ถูกกล่าวหาด้วยข้อมูลเท็จ คดียังอยู่ในการพิจารณาของศาลจำเลยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

 

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. คณะทำงานกฎหมายวัดนาป่าพง ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสื่อมวลชน ว่า ตามที่มีกลุ่มบุคคล หรือบุคคลภายนอกกระทำการนำภาพ และหรือ ข้อความอันเป็นเท็จ มาโพสต์เผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และเผยแพร่ช่องทางสื่อมวลชนอื่นๆ แบบสาธารณะ ที่ข้อความว่า "พระคึกฤทธิ์ ฉ้อโกงเงินกว่า 500 ล้านบาท" และ "อดีตศิษย์แฉ พระคึกฤทธิ์ฮุบเงินบริจาค 515 ล้านบาท ...." และข้อความอื่นๆ นั้น ขอเรียนว่า ข้อความดังกล่าวนั้นเป็นเท็จ และบิดเบือนเบือนข้อเท็จจริง กล่าวให้ร้ายแก่ พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถือเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลที่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามอันเป็นข้อกำหนดที่ศาลจังหวัดธัญบุรีตามคดีหมายเลขดำ ที่อ.2098/2560 และ คดีหมายเลขดำ ที่อ.2364/2560 ซึ่งศาลออกข้อกำหนดห้ามไว้ ในรายงานกระบวนพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 ว่า

"เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง เห็นสมควรออกข้อกำหนดห้ามมิให้คู่ความ และกลุ่มบุคคลที่มาฟังการพิจารณาคดี หรือบุคคลภายนอก กระทำการ ดังนี้

 

1. ห้ามถ่ายภาพคู่ความทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยในบริเวณศาล

2. ห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหว เผยแพร่หรือถ่ายทอดภาพเคลื่อนไหวของคู่ความทั้งสองฝ่ายในบริเวณศาล

3. ห้ามรายงานหรือเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาลโดยไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเนื้อหา หรือข้อความในลักษณะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง กล่าวให้ร้ายคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือใช้ถ้อยคำหยาบคาย เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ว่าจะเผยแพร่โดยผ่านสื่อประเภทใด

 

หากมีการกระทำฝ่าฝืนข้อห้ามอันเป็นข้อกำหนดดังกล่าว ศาลจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล จึงเรียนมายังสื่อมวลชน อย่าหลงเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามบุคคลอื่นที่ให้ข่าวอันเป็นเท็จ ท่านสามารถตรวจสอบความจริงในคดีได้ที่ศาลจังหวัดธัญบุรี

ทั้งนี้ ในเอกสารชี้แจงยังระบุอีกว่า ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา และยังถือว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้มีความผิดใดๆ จึงขอความกรุณาให้ความเป็นธรรมแก่พระคึกฤทธิ์ และขอให้ลบโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ ที่โพสต์ไว้ดังกล่าวและหยุดเสนอข่าวให้ร้ายแก่คู่ความ และได้ดำเนินคดีฟ้องกลับผู้ฟ้องเท็จต่อศาลแล้ว และจะดำเนินคดีผู้หมิ่นประมาท เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาต่อไป

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 14 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264