ผ่านกะรุ่งกะริ่ง !

 

ครม. บิ๊กตู่ ผ่าน พรบ.การศึกษาสงฆ์

 

หลังตัดมาตราสำคัญทิ้งไป

 

 

 

อา..ปัญหาประหลาดสำหรับประเทศไทย ที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพากันเมินเฉยมานาน เลยทำให้ประเทศสาละวันเตี้ยลง ไปไม่ถึงไหน ก็ไม่มีอะไรมาก มีเพียง 2 ปัญหา คือ ครูโง่กับพระโง่

 

พระกับครูนั้น ถือว่าเป็นผู้ปั้นทายาทให้แก่สังคม ครูให้ความรู้ พระให้ความดี แต่ทั้งครูและพระนั้น ปัจจุบันกลับมีความรู้น้อย แต่ก็ยังมีหน้าที่อันสำคัญอยู่เช่นเดิม เยาวชนในชาติจึงขาดทั้ง "ความรู้และความดี"

 

ไม่ว่าจะกี่รัฐบาลที่ผ่านมา ก็ไม่มีใครใส่ใจปัญหานี้อย่างจริงจัง ปล่อยทิ้งปล่อยขว้าง แก้ปัญหาแบบปัดสวะไปวันๆ มุ่งมั่นก็แต่ "หาเสียง" เอาเงินเป็นหมื่นล้านแสนบ้านไปหว่านโปรยในฤดูเลือกตั้ง ปัญหา "ครูโง่-พระโง่" ก็โตมาจากปัญหา "ผู้นำโง่" นี่ไงปัญหาของประเทศไทย ไม่แก้วันนี้แล้วจะแก้วันไหน

 

แก้ยังไง ? ก็ไม่มีทางอื่นนอกจาก "เอาคนที่มีความรู้และเก่งมาเป็นครู" ส่วนพระนั้นก็เอาคนดีและเก่งมาเป็น ดีอย่างเดียวก็ไม่พอ การจะได้คนดีและคนเก่ง รัฐก็ต้อง "ทุ่มเท" สรรพกำลังในการสร้างคนขึ้นมา มิใช่ปล่อยปละละเลยดังที่เห็นและเป็นอยู่ สั่งประชาชนให้ท่องกลอนอยู่ทุกวี่วันว่า "สถาบันหลักของประเทศไทยมี 3 คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" แต่กลับให้ "ศาสนา" ทำการศึกษากันเอง แบมือขอเงินรัฐบาลเหมือนขอทาน น่าสงสารสถาบันหลักของประเทศเสียจริง อยู่นานหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหา แต่อยู่แล้วทำอะไรที่เป็นประโยชน์ยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติพระศาสนาบ้าง อยู่แบบนี้สิ ดีกว่าเยอะ !

 

 

 

 

 

 

 

ใส่แต่ข้าวปลา แต่ไม่ใส่สติปัญญาให้พระสงฆ์

 

คงรอให้ตรัสรู้เอาเองมั๊ง ?

 

 

 

 

ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.การศึกษาสงฆ์

 

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ขณะที่คณะสงฆ์อนุโมทนารัฐบาลหนุนการเรียนพระ-เณร มีกฎหมายรองรับ ทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ชี้ การศึกษาสงฆ์ เป็นการสร้างคนดีให้แก่สังคม


วันนี้ (26 พ.ย.) นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.... แล้ว โดยหลังจากนี้ จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป


พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นอีกเรื่องที่อยู่ในแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบ พ.ร.บ. ดังกล่าว เชื่อว่าสร้างความยินดีให้แก่คณะสงฆ์ทั่วประเทศแน่นอน เพราะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย และจะทำให้การบริการการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา เป็นระบบ มั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาล ที่สำคัญจะทำให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ

พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส) เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 กล่าวว่า ขออนุโมทนาต่อ ครม. ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการ พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.... เพราะถือเป็นความหวังต่อคณะสงฆ์ทั้ง 3 ส่วน คือ  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลี และแผนกสามัญศึกษา เมื่อมี พ.ร.บ.รับรอง การทำงานการศึกษาคณะสงฆ์ก็จะสะดวก เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเกิดความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม การศึกษาถือเป็นพื้นฐานทุกส่วนของชาติ ซึ่งการศึกษาของคณะสงฆ์ก็เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาชาติ ที่เน้นส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ในระบบคณะสงฆ์ให้ได้รับการศึกษาควบคู่กับศึกษาพระธรรมวินัย เชื่อว่า หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ สามารถพัฒนาคุณภาพของคนได้ดี เนื่องจากเด็กที่เป็นสามเณรเมื่อได้เรียนรู้ศีลธรรมจะเกิดการซึมซับ และหากอยู่ต่อเป็นพระภิกษุ ก็จะช่วยดูแลงานพระศาสนา และช่วยงานบ้านเมือง แต่หากลาสิกขาก็จะเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาทางธรรมเชื่อว่า จะเป็นคนดีให้แก่สังคมได้

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 27 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264