บรรจบโผล่ !

 

 

อวยพร "กรณ์-หัวหน้าพรรค" แผ่นดินธรรม

ย้ำ..ไม่พร้อมเล่นการเมือง

 

แต่เปิดทางให้ใครก็ได้ !

 

 

 

 

 

 

 

บรรจบ จำลอง #2

 

อา..ำไปทำมา ดูท่าว่า "พรรคแผ่นดินธรรม" จะกลายเป็น "พรรคพลังธรรม" ของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ในอดีต อีกแล้วละครับท่าน เพราะพรรคพลังธรรมนั้น มีการ "แบ่ง" ออกเป็น 2 สาย คือ สายวัด กับสายบ้าน สุดท้ายสองสายก็ไปด้วยกันไม่ได้ ส่วนพรรคของ ดร.บรรจบ นั้น แบ่งออกเป็น "สายรับตำแหน่ง" กับ "สายไม่รับตำแหน่ง" แต่ก็ล้วนแต่สังกัดอยู่ในพรรคเดียวกัน อันมีที่มาจาก "สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย" ซึ่งมี ดร.บรรจบ นั่งเก้าอี้หัวหน้าสมาพันธ์ฯ ขณะที่ "กรณ์ มีดี" เลขาฯสมาพันธ์ฯ นั้น ไปนั่งเก้าอี้ "หัวหน้าพรรค" มันก็เริ่มจะมองเห็น "ความขัดแย้ง" แบ่งออกเป็นเส้นบางๆ นานไปก็เกรงจะกลายเป็น "เส้นบะเริ่มเทิ่ม" จนอาจจะมีการ "แยกพรรค" ออกจาก..สมาพันธ์ฯ ก็ได้ เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์

 

 

แต่สิ่งที่พิสูจน์ได้แน่นอนแล้วก็คือ หลังจาก ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย "ประกาศถอนตัว" ไม่เล่นการเมือง พร้อมกับเรียกร้องให้คนที่สนใจเข้ามานั่งเก้าอี้ "หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม"  ตั้งแต่เดือน "เมษา-2560" คือปีกลาย ถึงวันนี้ก็ปีกว่าๆ แต่ปรากฏว่า "ไม่มีใครสนใจในพรรคนี้เลย" สุดท้ายก็เลยจำยอมต้องเข็น "กรณ์ มีดี" เลขาฯ ของบรรจบ ออกรับหน้าแทน

 

 

สรุปว่า พรรคแผ่นดินธรรม ก็ยังคงเป็น "สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย" อยู่อย่างเข้มข้น ไม่มีปลอมปนแม้แต่คนเดียว

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับชาวพรรคแผ่นดินธรรม

 

 

ในโอกาสที่ฝ่ายการเมือง ของสมาพันธ์ชาวพุทธฯแห่งประเทศไทย เริ่มต้นตั้ง "พรรคแผ่นดินธรรม" ได้สำเร็จ ผมจึงใคร่เชิญชวนพี่น้องชาวสมาพันธ์แห่งประเทศไทยทุกภาคส่วน ตั้งแต่สมาพันธ์ฯหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค และส่วนกลาง ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จขั้นต้นนี้ ซึ่งเราทั้งหลายรอคอยมานานแล้ว


สมาพันธ์ฯ เรามีหลักการ คือ ยอมรับความจริงว่า เราไม่สามมารถทำงานการเมืองได้ทุกคน แต่จะเปิดทางและสนับสนุนคนที่สามารถทำได้ให้เดินหน้าต่อไป และบัดนี้คนที่ทำได้สมัครใจมาทำงานการเมืองเราก็สนับสนุนเต็มที่ และให้อิสระแก่ฝ่ายการเมืองดำเนินการทุกอย่าง เพื่อการเป็นการเมืองที่มีคุณภาพ


ฝ่ายการเมืองของเรา อาจจะยังใหม่ต่อสนามการเมือง และอาจจะขาดแคลนทุนสนับสนุน ไม่เป็นไร เพราะพวกเขามั่นใจว่า ความตั้งใจจริงเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะนำพาไปให้ได้รับการสนับสนุนด้านที่ขาดแคลนได้ ความดีจะจัดสรรให้ไก้พบกับสิ่งดี


ระยะหลังชาติเราเจริญด้วยสิ่งสร้างขึ้นมากมาย แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือ "ศีลธรรม" จึงทำให้ชาติเราต้องประสบปัญหามากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ แม้จะมีวิธีและกระบวนการแก้ไขมากมาย ทั้งทางกฎหมาย การเมือง การศึกษา การเศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ บางครั้งบางวิธีบางกระบวนการยิ่งแก้ยิ่งเพิ่มปัญหา เพราะในวิธีการและกระบวนการเหล่านั้นขาด "ศีลธรรม" เป็นแกนหลัก ด้วยเหตุนี้ผมจึงดีใจที่ได้เห็นการใช้คำ "ศีลธรรมนำชาติ" (The Nation in Morality) เป็นสโลแกนของพรรคแผ่นดินธรรม


ผมขออวยพร ให้พรรคแผ่นดินธรรม ภายใต้การนำของหัวหน้า กรณ์ มีดี และเลขาธิการ พลากร เทศน์นำ จงประสบความสำเร็จ ในการรับใช้ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป

 

 

บรรจบ บรรณรุจิ

ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

12 กรกฎาคม 2561

 

 

 

ี่มา : เฟสบุ๊คสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย : 11 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264