ยากกว่าพาหมูออกถ้ำ !

 

พรบ.การศึกษาสงฆ์ติดด่านสอง

 

ประโยค 9 ยังไร้หวังเป็นด๊อกเตอร์ !

 

 

 

 

อา..ตีกลับไปกลับมาเป็นแบดมินตันไปแล้ว สำหรับ พรบ.การศึกษาของพระสงฆ์ไทย ที่มุ่งหวังอย่างยิ่งใหญ่ จะให้ "ป.ธ.9" เป็น..ด๊อกเตอร์ เจอตอเข้าหลายครา ตอบปัญหาไม่ได้ว่า ป.ธ.9 เทียบเท่ากับ ดร. ได้อย่างไร ในเมื่อการเรียนมันไม่เหมือนกัน

 

 

อา..ก็ตอบได้ว่า "เพราะเชื่อว่า คนเรียนจบ ป.ธ.9 เป็นคนเก่งที่สุด" ไง สมัยโบราณนั้นถึงกับเล่าขานกันว่า "จบเปรียญเก้ารู้เสียงนกเสียงกา" ว่าไปโน่น ทั้งๆ ที่จริงแล้ว คนจบเปรียญเก้าไม่เข้าท่าก็มีเยอะ เหมือนคนจบด๊อกเตอร์นั่นแหละ ไม่ได้เรื่องก็มีแยะ

 

 

ทีนี้ ปัญหามีอยู่ว่า จู่ๆ ทางพระเรานี่แหละ อยากจะให้ ป.ธ.9 เป็นด๊อกเตอร์กับเขา ซึ่งถ้าว่ากันตามหลักการแล้ว ก็ควรจะ "ปรับปรุงหลักสูตร ป.ธ.9" ให้สอดคล้องกับหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือไม่ก็ต้อง "ตั้งมหาวิทยาลัยบาลี" ขึ้นมา ทำการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า จนประโยคเก้าได้เป็นด๊อกเตอร์

 

 

แต่นี่กลับไม่ทำ โน่น จู่ๆ ก็เขียนกฎหมาย "กำหนดให้ ป.ธ.9 เป็นด๊อกเตอร์" อย่างง่ายๆ ถามว่าใครจะยอม เพราะมันจะพัวพันกับการศึกษาอื่นๆ ขืนให้ประโยคเก้าเป็นด๊อกเตอร์ เผลอๆ องค์กรอื่นๆ ยื่นขอเป็นด๊อกเตอร์ให้แก่ผู้ค้นพบยาสมุนไพรบ้าง เป็นต้น ก็คงอลเวง แต่จะไม่ให้ก็คงไม่ได้ เพราะลองให้แก่ ป.ธ.9 ไปแล้ว ก็คงต้องให้แก่องค์กรอื่นบ้าง

 

 

คณะสงฆ์อ้างหลักการเพียงข้อเดียวที่ว่า "รัฐต้องให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งประชาชนคนไทยเลื่อมในศรัทธามาเป็นเวลานาน" แล้วก็ยื่นเรื่อง "ประโยคเก้าเป็นด๊อกเตอร์" เข้าไป รัฐบาลก็ทำใจลำบาก อยากจะช่วย แต่ไม่รู้จะช่วยยังไง เพราะฟังจากทางนักวิชาการแล้ว ทุกคนส่ายหน้า ถ้าเป็นได้จริงก็คงเป็นด๊อกเตอร์พันธุ์พิเศษ แบบว่าเรียนวิชาเดียวแต่ได้ปริญญาเอก 2 ใบ ใครไม่เรียนบาลีจนจบ ป.ธ.9 ก็โง่แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

เร่งหาจุดลงตัว พ.ร.บ.การศึกษาสงฆ์

 

ตีกลับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม หาจุดกึ่งกลางวิทยาฐานะ ป.ธ.9 อีกรอบ ขณะที่สุวพันธ์ุพยายามผลักดันกฎหมายดังกล่าวอย่างดีที่สุด หวังพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ให้มีทิศทางยิ่งขึ้น

 

วันนี้ ( 9 ก.ค.) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดเผยความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมว่า ขณะนี้ยังมีความเห็นต่างเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ โดยเฉพาะประเด็นหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับสถาบันสงฆ์ ซึ่งก็มีความพยายามหาข้อยุติเกี่ยวกับความเห็นต่างเหล่านี้ โดย จึงได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ให้ พศ. ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สกอ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับวิทยฐานะของผู้จบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค ซึ่งต้องมีความชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน จึงจำเป็นต้องให้ พศ. นำกลับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อปรับแก้ในบางมาตราให้เหมาะสมก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้งให้เร็วที่สุด
   
"ผมจะพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม อย่างดีที่สุด  โดยเชื่อว่าการมี พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะทำให้การพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ มีทิศทางและเป็นระบบมากขึ้น ซี่งจะเป็นประโยชน์ของทุกฝ่าย" นายสุวพันธุ์กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ถือว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ถูกส่งกลับมาให้ พศ. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยก่อนหน้านี้ได้มีการปรับเนื้อหาไปแล้วครั้งหนึ่ง โดยเป็นการปรับปรุงเนื้อหาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่เห็นด้วยในมาตรา 24 และ25  โดยคณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ... ได้พิจารณาตัดมาตรา 3 ที่ระบุว่า ให้ยกเลิก (1) พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 (2) พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่2) พ.ศ.2540 และมาตรา 24 ที่ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี ออก และแก้ไขมาตรา 25 จากที่ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีฯ ที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้

 

 

(1) ชั้น ป.ธ. 5 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี

 

(2) ชั้น ป.ธ. 7 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาโท

 

(3) ชั้น ป.ธ.9 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาเอก

 

 

โดยแก้ไขใหม่ และกำหนดมาตราใหม่ เป็นมาตรา 23 ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีฯ ที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ให้มีวิทยฐานะระดับใดๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และมหาเถรสมาคม (มส.)

 

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 9 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264