สั่งซ้ำ !

 

มส. ออกประกาศคำสั่ง ครั้งที่ 2

 

ห้ามวัด-พระสงฆ์ ยุ่งการเมือง

 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

อา..แสดงว่าต้องมีอะไรที่ทาง "รัฐบาล" หนักใจ ไม่อยากให้ใช้ "วัด" เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งดูไปแล้วคงจะไม่เป็นคุณแก่ทางรัฐบาล แต่ดูท่าว่าจะเป็นคุณให้แก่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล ดังนั้น จึงต้อง "กระซิบ" ไปทางมหาเถรสมาคม ให้ออกประกาศเตือนอีกรอบ แถมยังขยายคำสั่งให้ครอบคลุม "กิจกรรมการเมือง" ทุกประเภท ย้ำไปที่ "เจ้าอาวาส" หากละเมิดก็มีสิทธิ์ "โดนฟัน" แบบโดดๆ

 

 

กระแสการเลือกตั้งกำลังมาแรง รัฐบาลก็ประกาศว่า "จะมีการเลือกตั้งภายในต้นปีหน้า 2562" และเมื่อมองดู "สภาพปัญหาของพระศาสนาโดยรวม" ในช่วงที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ มองว่า "เป็นคุณ" แก่วัดและพระเณรส่วนใหญ่หรือไม่ เอาหูฟังทั่วประเทศไทยก็ได้ยินเป็นเสียงเดียวว่า "ไม่" ถามต่อไปว่า พระเณรส่วนใหญ่ "ชอบรัฐบาลนี้" หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบ ได้ยินแต่เพียงว่า อยากรู้ว่าชอบหรือไม่ ก็ลองลงเลือกตั้งดูสิ แล้วจะรู้ หมู่หรือจ่า อิอิ !

 

 

 

 

 

 

 

ี่มา : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย : 31 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264