สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อาพาธ !

อาการยังไม่เป็นปรกติ

แจ้ง มส. ทราบ ไม่สามารถเข้าประชุมได้

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9 ราชบัณฑิต)

เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

 

 

"สมเด็จประยุทธ์" มีปัญหาสุขภาพ แจงเหตุไม่สามารถเข้าร่วมประชุม มส.

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ทำหนังสือแจ้ง มส. ติดปัญหาสุขภาพ เป็นเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมหาเถรฯ ได้ หลังจากรับแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระราชาคณะ...

 

วันที่ 30 มี.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล โฆษก พศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า มส. รับทราบตามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือ ป.อ.ปยุตฺโต วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง มส. ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมประชุม มส.ได้ เนื่องจากยังติดปัญหาในเรื่องสุขภาพ และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมาเข้าประชุม มส.ได้เมื่อใด เพราะต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพ โดยที่ประชุม มส. รับทราบคำชี้แจงของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

 

ทั้งนี้ การที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ต้องทำหนังสือชี้แจง มส. มานั้น เนื่องจากตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ระบุไว้ว่า สมเด็จพระราชาคณะจะเป็นกรรมการ มส. โดยตำแหน่งทุกรูป และหลังจากที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อเดือน ธ.ค.ปี 2559 ท่านยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมประชุม มส. ได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องสุขภาพ ดังนั้น ท่านจึงได้มีหนังสือดังกล่าวเพื่อมาชี้แจงต่อ มส. 

 

 

 

ข่าว : ไทยรัฐ : 31 มีนาคม 2560

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264