ฉายรอบสอง !

หนังสือ "ออนไลน์" ฉบับใหม่

จี้ตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย..จากภายนอก

เล่นเอา "พงศ์พร" หัวคะมำ

 

 

 

อา.. นึกว่าจะต้องฟ้องแค่ "พุทธะอิสระ" เพียงคนเดียว แต่เหลียวหลังไปแค่ 2 วัน พงศ์พร-น้องใหม่ ก็มีโจทย์เพิ่ม โดน "เตะสกัด" รอบสอง ล้มลุกคลุกคลาน แบบว่าไปไม่ถูก รอบใหม่นี้มีตัวเบียด "ใหญ่กว่าเดิม" เพราะเป็นถึง "เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี" รับหนังสือจากพงศ์พรปุ๊ป ตีตราประทับ "วัดเขียนเขต" ปั๊ป แล้วก็ยิงสัญญาณออนไลน์ไปทั่วโลก เป็นภาพหลุด "อย่างเป็นทางการ" อล่างฉ่าง หนักกว่าพุทธะอิสระให้คนฉายหนังกลางแปลงเสียอีก เพราะพุทธะอิสระเป็นศิลปินเดี่ยว ทำอะไรก็ผิดเดี่ยวๆ แต่เจ้าคุณสมศักดิ์นั้น เป็นพระราชาคณะ มีตำแหน่งถึงระดับ "ผู้ว่าราชการจังหวัด" แต่กลับเอา "เอกสารของราชการ" ออกมาเผยแพร่ เป้าหมายคืออะไร ถ้ามิใช่ "ดิสเครดิต ผอ.สำนักพุทธฯ"

ถามว่า ดิสเครดิตอย่างไร ? คำตอบก็คือ เพราะมันผิดพระธรรมวินัย ผิดธรรมเนียม ผิดแม้แต่ "กฎมหาเถรสมาคม" ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการแต่งตั้ง-ถอดถอนเจ้าอาวาส ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้น ต้องเป็นผู้ทรงเกียรติคุณ เป็นที่เคารพนับถือ ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในถิ่นนั้น" นั่นหมายถึงว่า เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จะต้องได้รับการยอมรับนับถือ ทั้งจากพระภิกษุสามเณรในวัดนั้น รวมทั้งศรัทธาสาธุชน ชาววัดพระธรรมกาย มิใช่วัดอื่นใด แม้แต่ "วัดเขียนเขต" ก็ไม่เกี่ยวกัน เพราะมันคนละวัด

วัฒนธรรมองค์กร ของวัดพระธรรมกายนั้น ผิดแผกจากวัดอื่นๆ ทั่วไป เพราะมิได้สอนเฉพาะ "วิชาการทางศาสนา เช่น นักธรรม บาลี" เท่านั้น หากแต่ยังสอน "ลัทธิธรรมกาย" เข้าไปในสมองของศิษย์ทั้งพระทั้งโยมด้วย ดังนั้น ถึงวัดพระธรรมกายจะมีพระเณรสอบได้บาลีมากที่สุดในประเทศไทย ก็ไม่เหมือนพระเณรวัดอื่นๆ รวมทั้งญาติโยมด้วย นี่คือ "จุดบอด" ของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้มหาเถรสมาคม ที่ปล่อยปละละเลยวัดนี้มานานมาก นานจนสามารถเผยแพร่ลัทธิใหม่ได้กว้างใหญ่จนแทบจะกลืนประเทศได้ ธัมมชโย คือ เจ้าลัทธิ มิใช่แค่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเท่านั้น ขอจงเข้าใจเสียใหม่

นี่ไง "ปัญหาใหญ่" ที่ไม่มีใครสามารถ "บริหารจัดการได้" เพราะพระเณรในวัดพระธรรมกายนับ "พันรูป" นั้น เขาเลื่อมใสศรัทธาในท่านธัมมชโย และญาติโยมชาววัดพระธรรมกาย อันกินบริเวณกว้าง ตั้งแต่คลองสามจนถึงคลอง 12 นับจำนวนกว่า "แสนคน" เขาก็เลื่อมใสศรัทธาในท่านธัมมชโย พูดก็พูดเถอะ เขานับถือกว่าเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเสียอีก แล้วถามว่า จะเอาคนนอกที่ไหนมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้

เพราะถ้าตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจากภายนอก แต่ไม่ได้รับการยอมรับจาก "คนใน" ซึ่งก็คือพระเณรและญาติโยมวัดพระธรรมกาย ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งก็ถือว่า "ไม่ถูกต้อง" เช่นกัน ถึงดันทุรังตั้ง ก็ทำงานไม่ได้ ไม่ได้แม้แต่จะ "เข้าไปอยู่" ในวัดพระธรรมกาย เพราะถ้าพระเณรทั้งวัดเขาไม่ยอมรับ ไม่ปฏิบัติตาม ไม่เคารพนับถือ ไม่เจรจาปราศรัย แล้วจะไปอยู่ได้อย่างไร คิดดูให้ดี

ที่สำคัญก็คือ ว่าโดยตำแหน่ง "ผอ.สำนักพุทธ" นั้น เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่ในการ "สนองงาน" มหาเถรสมาคม มิใช่ผู้บังคับบัญชาของ "เจ้าคณะจังหวัด" การออกหนังสือ "ตรง" จาก พศ. "ขอให้" เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี "ตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจากภายนอก" จึงผิดขั้นตอนราชการ หมายถึงว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ทำผิดกฎหมายคณะสงฆ์ ลงแบบนี้ก็ไม่สวย

นี่ไงที่บอกว่า "พงศ์พร โดนวางยารอบสอง ซะแล้ว" ครั้งแรก "พุทธะอิสระ" ฉายสด รอบหลัง "เจ้าคุณสมศักดิ์" ฉายแห้ง โพสต์หนังสือสำนักพุทธ มีตราประทับ "วัดเขียนเขต" ชัดเจน ไปทั่วโลก ถ้ากล้าฟ้องพุทธะอิสระ แต่ไม่กล้าฟ้อง "เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี" ก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรหรอก แค่แก้เกี้ยวเฉยๆ

เจาะข่าวตื้น แวดวงสงฆ์เขารู้กันทั้งบาง ว่า "เจ้าคุณสมศักดิ์-เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี" นั้น ก็พวกเดียวกันกับ "ธรรมกาย" เคยกินเคยอยู่ เคยร่วมงาน และพึ่งพาบารมีของ "ธัมมชโย" มายาวนาน ฟังดูการให้สัมภาษณ์ครั้งหลังสุดนี้ก็รู้ ไม่ได้พูดในฐานะผู้บังคับบัญชาวัดพระธรรมกาย แต่พูดในฐานะ "ลูกน้องธัมมชโย" เพียงแต่ตีเนียน อ้างโน่นอ้างนี่ให้ดูดีเท่านั้น ไม่กล้าหือต่อ "หลวงพ่อวัดใหญ่" หรอก ถามว่า คนระดับ "ผอ.สำนักพุทธ" ตกข่าวนี้ไปได้ไง ไม่มีเซ้นส์เลย

มันจึงเป็นเรื่องตลกในเรื่อง "การทำงาน" ของคณะสงฆ์ไทย ไล่ตั้งแต่ มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฯลฯ ต่างเล่นเกม "เอาตัวรอด" ไม่มีใครออกมาทำงานเพื่อพระศาสนา แบบว่า องคาพยพขององค์กรปกครองสงฆ์นั้น "ล้มเหลว" ทั้งระบบ ทุกวันนี้ ทุกอย่างขึ้นกับ "รัฐบาล" เพียงด้านเดียว หากรัฐบาลไม่เอาจริงเอาจัง ก็หมดกัน พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ถูกธรรมกาย กลืนหมดแน่ !

 

 

 

 

 

 

หลุด ! ผอ.พศ. ขอตั้งคนนอก นั่งเจ้าอาวาสวัดธรรมกาย

 

จากกรณีที่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ทำหนังสือถึงพระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอให้พิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์จากวัดอื่นมาทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มี.ค. มีรายงานว่าได้มีการเผยแพร่รายละเอียดของหนังสือดังกล่าวผ่านทางกลุ่มไลน์ของพระสงฆ์ และเฟซบุ๊กจำนวนมาก โดยหนังสือที่มีการเผยแพร่นั้น พบว่าทางวัดเขียนเขต ได้ลงวันรับหนังสือระบุวันที่ 21 มี.ค.เวลา 12.00น.

สำหรับในรายละเอียดของหนังสือดังกล่าว
ระบุว่า

 

ตามที่ พระครูวิจตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้แต่งตั้ง พระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและปกครองคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาแล้ว ขอนมัสการว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน วัดพระธรรมกาย มีความจำเป็นจะต้องมีเจ้าอาวาส เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนา และการปกครองพระภิกษุสามเณร และคณะศิษยานุศิษย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม รวมทั้งเพื่อเร่งฟื้นฟูวัดพระธรรมกายให้มีความเจริญก้าวหน้า และการสอบอธิกรณ์พระผู้ใหญ่ในวัดให้เป็นไปโดยยุติธรรม อันจะรักษาไว้ซึ่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้ง "พระภิกษุจากวัดอื่น" มาดำรงตำแหน่ง "เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย" ตามกฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี โปรดพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคมต่อไป

 

ลงนามโดย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 26 มีนาคม 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264