รมต.ออมสิน บิน นิวซีแลนด์

 

ร่วมประชุมสหภาพพระสงฆ์ไทยไทยในโอเชียเนีย

 

พระเถราะนุเถระจากไทยร่วมประชุมคับคั่ง

 

 

  


 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊ควัดนาคปรก : 19 มีนาคม 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264