ถอดยศ ทัตตชีโว !

 

สิ้นสถานภาพตามธัมมชโย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา : 8 มีนาคม 2560

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264