ถวายสักการะ !

 

บิ๊กทหารเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

 

ถวายสักการะ - รับพระโอวาท

 

 

 

 

ปลัดกระทรวงกลาโหม นำผู้บัญชาการสามเหล่าทัพ ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

 

 

หลังจากประชุมสภากลาโหมแล้ว ทาง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำ ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้แก่ "บิ๊กปุย" พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด "บิ๊กเจี๊ยบ" พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก "บิ๊กณะ" พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ "บิ๊กจอม" พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่พระองค์ ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

 

โดย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานพระโอวาทกับคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพ ถึงธรรมภาษิต ความสามัคคีพร้อมเพียงแก่ชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ที่ต่างต้องกระทำร่วมกัน นำมาซึ่งความสำเร็จ ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ใช้ความสามัคคีพัฒนาประเทศ ซึ่งหากไม่มีความสามัคคี ประเทศชาติก็คงไม่เจริญมาถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นขอเหล่าข้าราชการกองทัพ รักษาธรรมภาษิตนี้ไว้ เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมือง นอกจากนี้ยังต้องมีหลักเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เมื่อมีเมตตา กรุณาแล้ว และยังไม่สำนึกก็ต้องมีอุเบกขา...ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ยังความเจริญให้สำเร็จ

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 4 มีนาคม 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264