NOTARIZE !

 

 

มส. ประทับรับรอง

 

มติตั้งเจ้าคณะจังหวัดเชิงเทราถูกต้อง

 

สมเด็จพระสังฆราชทรงรับทราบโดยดุษณี

 

ขณะที่ "พงศ์พร" ลาประชุม รอบสอง

 

 

 

 

 

พระราชปริยัติสุนทร

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

มส.รับรองตั้ง "พระราชปริยัติสุนทร" เป็น จจ.ฉะเชิงเทรา

 

 

"สังฆราช" ประธานมหาเถรฯ รับรองมติตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ขึ้นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ แจงคุณสมบัติครบถ้วน ยึดระเบียบ มส. ยันไม่มีวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง ขณะที่พระพรหมเมธี เผย มส. อยากเจอ "พงศ์พร" หลังลาประชุมติดต่อ 2 ครั้ง  ย้ำนายกฯ ส่งมาสนองงานคณะสงฆ์ จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.49 น.

 

วันนี้( 31 ก.ค.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 18/2560 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ทรงเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ลาประชุมเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากติดราชการด่วน โดยในการประชุมครั้งนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้รายงานที่ประชุมถึงการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราว่า เป็นไปตามระเบียบ มส. ทุกประการ โดยที่ประชุม มส. ได้มีมติรับรองมติการแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด (จจ.) ฉะเชิงเทราต่อไป

จากนั้น พระพรหมเมธี (จำนง ธฺมมจารี) โฆษก มส. พร้อมด้วยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษก พศ. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมแถลงข่าวถึงขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพระพรหมเมธี กล่าวว่า ในระหว่างการประชุมมส. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช และกรรมการ มส. ถึงขั้นตอนการแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ว่ายึดตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบมส. ในการตั้งเจ้าคณะจังหวัด โดยมีระเบียบระบุไว้ว่า 1.เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ 2.เป็นเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ 3.เป็นพระราชาคณะสามัญ คณาจารย์โท หรือจบ ป.ธ.6 อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สำคัญเจ้าคณะปกครองยังได้ดูจากผลงานการทำงาน โดยเฉพาะด้านการศึกษาบาลี ที่มีผลงานเป็นที่โดดเด่น ยอมรับในแวดวงการศึกษาคณะสงฆ์ ที่ประชุมจึงได้รับรองมติแต่งตั้งให้ พระราชปริยัติสุนทร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ยังยืนยันด้วยว่า ไม่มีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง และไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด การดำเนินการยึดตามระเบียบและคุณสมบัติ
 
พระพรหมเมธี กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่พระราชปริยัติสุนทรเคยต้องอธิกรณ์นั้น เรื่องดังกล่าวได้จบลงตั้งแต่ปี 2557 แล้ว โดยผลสอบอธิกรณ์ว่าด้วยการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ พบว่า มีความผิดไม่ร้ายแรงได้ถูกตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ทางเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น จึงได้เสนอต่อ มส. ให้คืนตำแหน่งแก่พระที่ถูกสอบอธิกรณ์ทั้งหมด ส่งผลให้พระราชปริยัติสุนทร พ้นอธิกรณ์ในการประชุมมส. เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2557

 

สำหรับกรณีการคัดค้านมติมหาเถรสมาคมที่แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราว่า สมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ทรงเข้าประชุม และเป็นการแต่งตั้งแบบข้ามขั้นตอนนั้น ขอชี้แจงว่า การประชุมหากสมเด็จพระสังฆราช มีพระกรณียกิจอื่นที่จำเป็นและสำคัญไม่สามารถเข้าประชุม มส.  ที่ประชุมก็จะเสนอให้สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสตามลำดับปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ มส. ดังนั้น การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือว่า ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ มส. ทุกประการ จึงอยากให้สังคมได้เข้าใจการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ด้วย
 
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณี มส. มีความไม่พอใจการทำงานของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.สถานการณ์ขณะนี้เป็นเช่นไร

 

พระพรหมเมธี กล่าวว่า ที่ประชุม มส. ได้ปรารภถึง ผอ.พศ. ว่า ไม่ได้เจอกัน เพราะติดภารกิจอื่นไม่ได้เข้าประชุม จึงอยากที่จะมีการพูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะถือว่า เป็นบุคคลที่นายกรัฐมนตรี ส่งมาสนองงานคณะสงฆ์ จึงอยากคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชนไปในทิศทางเดียวกันด้วย  ที่สำคัญยังฝาก นายกนก แสนประเสริฐ รอง ผอ.พศ. นายประดับ และนายบุญเชิด ให้บอก พ.ต.ท.พงศ์พร ถ้ามีเวลาให้มาหารือกับ มส. อีกด้วย

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 31 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264