เปิดสำนวนฟ้องนายก !

 

 

สาวเจ้าทุกข์ระบุ "พระเมือง" ผู้มีอิทธิพล

 

อยู่เหนือกระบวนการยุติธรรม !

 

 

 


 

 

 

 

 

ที่มา : ผู้จัดการ  : 21 มกราคม พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264