ดูแลพระเณรและวัด !

 

 

นโยบายรัฐมนตรีใหม่กำกับสำนักพุทธฯ

 

 

 

 

อืม ! ถามว่า ฟังแล้วเป็นไง ก็ตอบว่า ดีฮ่ะ ใช้ได้ เป็นไปในทางบวก คือคิดบวก ไม่ได้คิดลบเพียงด้านเดียว ทำนอง "ติเพื่อก่อ" มิใช่ "เพื่อทำลาย" การทำงานต้องอาศัยวิสัยทัศน์ ซึ่งก็คือทัศนคติที่ดีเป็นพื้นฐาน มองการพระศาสนาในแนวของ "การบริหาร" ซึ่งทุกสิ่งจะขึ้นกับการบริหารจัดการ นับตั้งแต่บุคคลากร งบประมาณ สถานที่ ฯลฯ ถ้าดูแลระบบดี องคาพยพอื่นๆ ก็จะดีไปด้วย แต่ถ้าระบบมันเสีย ถึงบางส่วนของพระศาสนาจะดี แต่สุดท้ายก็จะพังทั้งระบบ

 

 

นโยบายของรัฐมนตรีออมสินครั้งแรกนี้ ถือว่ามองภาพรวมได้กว้าง เพราะมองไกลไปถึงต่างประเทศ แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องการ "ความชัดเจน" ที่เรียกว่า "รูปธรรม" ของนโยบายที่จะนำมาขับเคลื่อน ให้สอดคล้องต้องกันตั้งแต่ระดับ วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค หน มหาเถรสมาคม ไปจนถึง..ต่างประเทศ ถ้าทำได้ก็ถือว่า "ขงเบ้ง" แห่งวงการศาสนา กลัวอย่างเดียวก็คือว่า มอบนโยบายยังไม่ทันไร ก็ถูกโยกไปอยู่ที่อื่นซะแล้ว เขียนนโยบายสนองงานเจ้านายเก่ายังไม่ทันเสร็จ ก็ต้องฉีกทิ้ง แล้วรอนโยบายจากนายใหม่ ไปไม่ถึงไหน แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอกล่าวคำว่า welcome !

 

 

 

 

 

 

 

ออมสิน ชีวะพฤกษ์
 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

ดูแลพระเณรและวัด นโยบายรัฐมนตรีใหม่กำกับสำนักพุทธฯ

 

 

วันนี้ (11 ม.ค.) นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตนได้มอบนโยบายต่อผู้บริหาร พศ. และ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ ที่ หอประชุมพุทธมณฑล พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร ) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  จ.นครปฐม นำเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยตนให้ พศ. ช่วยดูแลพระสงฆ์ไม่ให้ทำผิดพระธรรมวินัย เนื่องจากพระสงฆ์มีจำนวนมากกว่า 3 แสนรูป แม้ว่าจะมีพระสงฆ์เพียงไม่กี่รูปที่ทำผิดพระธรรมวินัย ถึงจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็สร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาได้ จึงอยากให้ พศ. ช่วยสอดส่องดูแลด้วย เพื่อให้ปัญหาต่างๆ น้อยลง

นายออมสิน กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า
 40,000 
วัด ในจำนวนนี้เป็นวัดร้างจำนวนไม่น้อย และมีวัดที่ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรจำนวนที่มากเช่นกัน จึงอยากให้ พศ. เน้นการทำนุบำรุงรักษาวัดด้วย หากวัดใดชำรุด ทรุดโทรม ก็ต้องช่วยเข้าไปดูแล ส่วนเรื่องที่ดินของวัดปัจจุบันมีทั้งปัญหาคนรุกที่วัด วัดรุกที่คน จึงเป็นหน้าที่ของ พศ. ที่จะต้องเข้าไปดูแลไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น

 

สำหรับด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดไทยในต่างประเทศ เปรียบได้กับการทูต เพราะคนในต่างประเทศส่วนหนึ่งรู้จักประเทศไทยได้ก็เพราะการที่พระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆ จึงควรต้องมีการดูแลวัดไทยในต่างประเทศด้วย ส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น ควรที่จะต้องมีการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือสังคม และสร้างสาธารณประโยชน์ ให้มากขึ้น

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 12 มกราคม 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264