2 ล้าน !

 

 

สมเด็จฯวัดปากน้ำช่วยน้ำท่วมใต้

 

มอบเจ้าคุณทองดีลงลุยน้ำ สาธุ อนุโมทามิ !

 

 

 

อา..มาช้าดีกว่าไม่มา บังเอิญว่า ก่อนหน้านี้ หลวงพ่อสมเด็จเพิ่งออกจากโรงพยาบาล จึงไม่สามารถเข้าประชุมมหาเถรสมาคมได้ พระเถรานุเถระจึงไม่อยากรบกวน อยากให้ท่านพักผ่อนให้เยอะๆ แต่ถึงอย่างไรท่านก็รับทราบ และด้วยความเป็นห่วง จึงรีบให้ท่านเจ้าคุณทองดี นำคณะพระและอุบาสกอุบาสิกาวัดปากน้ำ ลงไปถวายปัจจัยกับหลวงพ่อใหญ่ วัดกะพังสุรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนใต้ รับผิดชอบในภาคใต้ทั้งหมด หลวงพ่อสมเด็จฯ ยังกำชับว่า "ขาดเหลือสิ่งใดขอให้บอก อย่าเกรงใจ" และเชื่อว่า จะมีบรรดาพระเถรานุเถระทั่วทุกภาคในประเทศไทย รวมใจช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้กับหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำครั้งนี้ อย่างล้นหลามแน่นอน !

 

 

 

 

 

คณะผู้แทน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ  นำโดย พระปิฎกเมธี (ทองดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) นำปัจจัยและเครื่องบรรเทาทุกข์ เข้าถวายแก่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 พร้อมกับลงพื้นที่เพื่อตรวจความเสียหายและมอบเครื่องยังชีพเป็นชุดแรก

 

 

 

 

สมเด็จฯวัดปากน้ำ ช่วยน้ำท่วมใต้ 2 ล้านบาท

 

 

 


 

 

THANKSGIVING !

 

 

 

 

มอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ผ่านพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้

 

ในการนี้ วันนี้ 11 มกราคม 2560 คณะทำงานมี พระปิฏกเมธี (ทองดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และผู้ติดตามได้เดินทางมา จ.ตรัง เพื่อสืบสานงานสนองปณิธานของหลวงพ่อสมเด็จฯ จนสำเร็จเสร็จสิ้นสมปณิธานทุกประการ

 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊ควัดปากน้ำ : 12 มกราคม 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264