ชาวสุพรรณจัดงานชูเกียรติสมเด็จวัดญาณ !

 

ในโอกาสได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จฯ

 

เจ้าคุณประยูร - แอ๊ด คาราบาว นำคณะถวายมุทิตา

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

 

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9)

 

วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

แอ๊ด คาราบาว และพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)

 

 

 

 

 

เคหสถานเดิมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

 

 

 

 

 

สุพรรณบ้านเกิด

 

 

 

 

ชาวสุพรรณฯพร้อมใจจัดงาน ครบรอบ 11 ปี ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต

 

 

สุพรรณบุรี ...มูลนิธิชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต พร้อมกับชาวสุพรรณบุรี พร้อมใจจัดงานครบรอบ 11 ปี ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต และร่วมแสดงมุทิตาสักการะท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 08.16 น.

 

 

นายอาทิตย์ สุริยะพันธุ์พงศ์ คณะกรรมการมูลนิธิชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต เปิดเผยว่า ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมใจจัดงานครบรอบ 11 ปี ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต และร่วมแสดงมุทิตาสักการะท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค.นี้ ที่ตลาดเก่าศรีประจันต์ บ้านเจ้าคุณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและน้อมสำนึกในคุณงามความดีในการสร้างคุณูปการบริหารศาสนกิจ การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและวรรณกรรมเป็นหนึ่งในครูผู้ทรงคุณค่ายิ่งใหญ่ต่อการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี ประธานเปิดงาน พระพหรมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 2 และเลขานุการคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกล่าว ปาฐกถาธรรม กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนที่ชนะเลิศ การขับเสภาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายยืนยง โอภากุล (แอ็ด คาราบาว) ขับร้องเพลง เทียนแห่งธรรม ที่แต่งขึ้นเพื่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พิธีทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา และมอบทุนการศึกษานักเรียนจำนวน 104 ทุน

 

สำหรับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นชาว อ.ศรีประจันต์ เกิดที่บ้านหลังนี้ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันก่อตั้งสถานที่ให้รำลึกถึง และแสดงประวัติคุณงามความดีและเก็บรวบรวมของใช้และหนังสือกว่า 300 เล่ม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนใจกลางตลาดเก่าศรีประจันต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549.

 

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 8 มกราคม 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264