พศ. ขอร้อง !

 

ขอวัดพระธรรมกายช่วยเปิดทาง

 

ห้พระเจ้าหน้าที่ของ มส. !

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มติชน : 25 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264