ผมคนเดียว สู้ไม่ไหว ไม่มีอำนาจ !

 

 

คำสารภาพจาก..สายชล

 

เจ้าคณะภาค 1 ผู้ยิ่งใหญ่ !

 

 

 

โอ้..มหาสายชลเอ๋ย ทำไมเพิ่งมาร้องไห้เอาในวันนี้เล่า ก็วันที่ "กระเหี้ยนกระหือรือ" อยากเป็นเจ้าคณะภาคหนึ่ง ก่อนวัยอันสมควรนั้น ไม่เห็นคุณยี่หระเลย ใครว่าก็ไม่ฟัง ดันทุรังอยากเป็นใหญ่อยากโต อวดโอ้ว่า "ผมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด" แล้ววันนี้มาบอกว่า "ผมตัวคนเดียว จะมีปัญญาอะไรไปจัดการกับธรรมกาย"

 

 

อ้าว ! จัดการไม่ได้ แล้วเสือกมาเป็นผู้ปกครองไปทำไม ไสหัวลาออกไปเสียซี จะอยู่ทำผีอะไร กินเงินเดือนเงินดาว เอายศเอาอย่างให้เปลืองเงินหลวงไปทำไม รีบไปลาออกจากตำแหน่งกับสมเด็จสมศักดิ์เสียแต่วันนี้ ยังจะดีเสียก่อน "ถูกปลด" ในวันพรุ่งนี้ นะ ด้วยความหวังดี มันหมดสมัยกับการเล่นเส้นเล่นสาย เอาตำแหน่งไว้ แต่ไม่ทำงาน หรือทำแบบผ่านๆ ชั่วไม่มี ดีไม่ปรากฏ ดังที่เห็นในอดีตอีกต่อไปแล้ว

 

 

 

 

ลาออกเถอะ มหาสายชล เอ๊ย

อย่าอยู่ให้พระศาสนาฉิบหายไปกว่านี้เลย !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพมหาสายชล เลื่อนตำแหน่งเป็น "ชั้นเทพ" ภายในเวลา 5 ปี ทั้งๆ ที่ไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย แถมปัญหาธรรมกาย ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองก็บานปลาย กลายเป็นปัญหาให้รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ มหาเถรสมาคมก็หมดอำนาจ สมเด็จช่วงต้องร่วงจากตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และไปไม่ถึงดวงดาวในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช จะเพราะใคร ถ้ามิใช่..สายชล

 

 

  

 

 

 

การเล่นเส้นเล่นสายในมหาเถรสมาคม แบบว่า "เขตปกครองของใครของมัน" วันนี้ มันได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมหาเถรสมาคม และบรรดาเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ เพราะพระเด็กๆ ที่ตั้งขึ้นมากินตำแหน่งสืบทอดมรดกกันภายในวัดนั้น นอกจากจะไม่มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็ยัง "เป็นพาหะ" นำเอาความโชคร้ายมาให้แก่ตนเองด้วย งานนี้ มหาเถรสมาคมโดนผ่าตัดครั้งใหญ่แน่ โดยเฉพาะตำแหน่ง "เจ้าคณะภาค" ทั่วประเทศนั้น ต้องมีการกระจายอำนาจอย่างมโหฬาร มิใช่ตำแหน่งประจำวัดชนะสงคราม หรือวัดพิชัยญาติ อีกต่อไป

 

 

 


 

 

 

 

จากการ "แบ่งแยกแล้วปกครอง" ของคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ให้เป็น หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ ส่งผลให้เกิดกลุ่มก๊กขึ้นมาใหม่ กลายเป็น "อย.-อยุธยา" คุมภาคกลาง "สพ.-สุพรรณ" คุมภาคเหนือ ภาคอีสานและใต้ก็กำลังเข้าสู่โหมดเดียวกัน แต่เหนือกว่านั้นก็คือ "ธรรมกาย" ซึ่งสยายปีกด้วยอำนาจและเงินตราไปทั่วประเทศ ซื้อได้แม้กระทั่ง "มส." ซึ่งวันนี้ เจ้าคณะภาค 1 ได้ออกมาสารภาพแล้วว่า "บ่มิไก๊ด์" มีแต่ตราตั้ง แต่ไม่มีอำนาจ สั่งใครไม่ได้เลย มองมุมหนึ่งก็เป็นว่า "ธรรมกายใหญ่เกินไป" แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่า "เพราะไม่มีการคัดคนเข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1" แต่เล่นเส้นเล่นสาย เอาพระเด็กๆ เข้ามาสืบทอดอำนาจของวัดชนะสงคราม ทำนองเป็นมรดกตกทอด แล้วมันก็กลายเป็น..มรดกบาป เพราะฉ้อฉลอำนาจของพระสงฆ์ทั่วประเทศมาเป็นของตน

 

 

 

 

 

 

 

ปล. วัดไหนๆ เขาก็ทำกันอย่างนี้แหละ จะป่วยกล่าวไปไย ก็เหมือนที่นายพนม ศรศิลป์ เคยตอบโต้เอาไว้นั่นแหละว่า "ใครๆ เขาก็ไปธรรมกาย แล้วผมไปธรรมกายบ้าง มันผิดตรงไหน ?" ดังนั้น อย่าถามว่า มหาสายชลจะลาออกจากตำแหน่ง ชาติหน้าตอนบ่ายๆ

 

 

 

 


 

 

 

 

ดูสิ ตอนกินนั้นยิ้มเชียว !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องกินเรื่องใช้    ใครไม่สู้พ่อ

เรื่องพายเรื่องถ่อ     พ่อไม่สู้ใคร

 

 

 

 

ผมประชุมแล้ว สั่งการให้ออกมามอบตัวแล้ว เป็นสิบๆ ครั้ง แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับจากธรรมกาย แล้วจะให้ผมทำอย่างไร ผมตัวคนเดียว จะไปสู้รบปรบมืออะไรกับพวกเขาได้

พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะภาค
 1 วัดชนะสงคราม

 

 

 

 

 

 

ฉันได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเจ้าคณะภาค 1 เจ้าคุณพระเทพสุธี ถามท่านตรงๆ ว่า ทำไมไม่ใช้อำนาจทางการปกครอง ตามที่กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พุทธศักราช 2541) ว่าด้วย ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ความว่า

 

 

เจ้าคณะภาค มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตของตน ดังนี้

 

(1) ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน

 

(5) ควบคุม บังคับบัญชา เจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระ ภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย

 

และหากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตาม สามารถใช้อำนาจทางการปกครอง สั่งถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือสั่งการให้สึกออกจากความเป็นพระ เมื่อเห็นว่าภิกษุผู้นั้นมีพฤติกรรมที่ละเมิดพระธรรมวินัย ละเมิดกฎหมาย และละเมิดคำสั่งมหาเถรสมาคม

 

ฉันถามเจ้าคณะภาคว่า ท่านได้ใช้อำนาจนี้ในการสั่งการไปยังธัมมชโย และภิกษุผู้อยู่ในวัดธรรมกาย บ้างหรือไม่

 

ท่านเจ้าคณะภาคตอบว่า ผมประชุมแล้ว สั่งการให้ออกมามอบตัวแล้วเป็นสิบๆ ครั้ง แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับจากธรรมกาย แล้วจะให้ผมทำอย่างไร ผมตัวคนเดียว จะไปสู้รบปรบมืออะไรกับพวกเขาได้

 

 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊คพุทธะอิสระ : 25 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264