พึ่งบารมีหลวงตาชี !

 

วัดไทย ดีซี มีหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี

 

ขอยกเลิก ม.44 ที่วัดพระธรรมกาย

 

 

 

 

 

พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา ร่อนจดหมายถึงนายกฯ ระงับใช้ ม.44 กับวัดพระธรรมกาย

 

หลวงตาชี หรือ พระราชมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา อายุ 90 ปี ผู้บุกเบิกพระพุทธศาสนาในแผ่นดินอเมริกา มีลูกศิษย์ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ได้ส่งหนังสือถึง พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ให้ระงับใช้ มาตรา 44 กับวัดพระธรรมกาย เพราะกฎหมาย มาตรา 44 ส่งผลคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงได้ขอบิณฑบาตมาถึงท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ช่วยระงับใช้ มาตรา 44 กับวัดพระธรรมกาย

 

สำหรับหลวงตาชี หรือพระราชมงคลรังษี เมื่อสมัยท่านเป็นพระหนุ่ม ถูกรัฐบาลทหารในขณะนั้นกลั่นแกล้ง ถูกควบคุมตัวอยู่ถึง 5 ปี โดยกล่าวหาว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์ ท่านจึงเข้าใจเป็นอย่างดียิ่งว่ารัฐใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมนั้นเป็นเช่นไร

 

 

 

 

ที่มา : สปริงนิวส์ : 25 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264